Pressemeddelelse

Årets ansøgertal til de videregående uddannelser i Esbjerg byder både på fremgang og tilbagegang

July 8, 2024

Fredag 5. juli var der frist for at søge ind på en videregående uddannelse via kvote 1. Årets ansøgertal til uddannelserne i Esbjerg rummer både fremgang i førsteprioritetsansøgninger til en række uddannelser, men også tilbagegang – særligt på velfærdsuddannelserne.

Søgningen mod de professionsrettede velfærdsuddannelser har på landsplan været nedadgående i flere år. Den tendens fortsætter desværre i 2024, hvor sammenlagt 16 pct. færre har søgt ind på lærer-, pædagog-, sygeplejerske- og socialrådgiveruddannelserne i Esbjerg.

Rektor på UC SYD, Alexander von Oettingen, ser dog også positive tegn: ”På trods af et generelt fald i ansøgertallene er der også lyspunkter, fx på socialrådgiveruddannelsen, hvor den delvist digitale version næsten har fordoblet antallet af ansøgere. Samtidig imødeser vi til efteråret et udspil fra regeringen til en reform af velfærdsuddannelserne, der har til formål at gøre uddannelserne mere attraktive”.

På Erhvervsakademi SydVest oplever man i år et lille fald i ansøgere til Esbjerg. Det skal dog ses i lyset af, at man i 2023 oplevede en markant stigning. Og generelt fortsætter tendensen da også med mange internationale ansøgere, ligesom onlineuddannelserne fortsat er populære, fx på professionsbacheloren i finans, som går frem med hele 162 pct.

”Det er helt naturligt, at vores ansøgertal falder en smule sammenlignet med 2023. Vi oplever dog fortsat en stor søgning mod vores engelsksprogede uddannelser, hvor vi desværre må afvise mange dygtige ansøgere grundet et politisk indført loft. I praksis betyder faldet i det samlede antal ansøgere derfor heller ikke det helt store for, hvor mange vi ender med at optage. Men vi ser da meget gerne, at man hæver loftet, så vi kan uddanne endnu flere dygtige internationale dimittender til gavn for områdets virksomheder”, fortæller Henrik Larsen, rektor på Erhvervsakademi SydVest.

Der er også positive takter i årets ansøgertal til de videregående uddannelser i Esbjerg. Særligt på Aalborg Universitet, der i år oplever en markant fremgang på 15 pct. i førsteprioritetsansøgere. Og også her er det det især de engelsksprogede ingeniøruddannelser, der er meget eftertragtede.

At de tekniske uddannelser er populære, oplever man også på FMS i Esbjerg, hvor man har formået at knække kurven efter de seneste års nedgang i søgningen til maskinmesteruddannelsen. I 2024 er 32 søgt ind på dannelsen, hvilket svarer til en fremgang på hele 77 pct.

Endelig kan også SDU notere sig fine ansøgertal til uddannelserne i Esbjerg, hvor den nye bacheloruddannelse i jura, der åbnede i 2023, fortsætter med at tiltrække mange ansøgere. I alt har 89 søgt ind på førsteprioritet på uddannelsens 50 studiepladser. Og også erhvervsøkonomi oplever i år en flot fremgang på 30 pct. sammenlignet med 2023. Totalt er SDU dog gået en lille smule tilbage i det samlede ansøgerantal med ca. 4 pct., hvilket skyldes at uddannelsen i sociologi og kulturanalyse lukkede i 2023.

”Årets ansøgertal bekræfter vigtigheden af, at vi fortsætter vores arbejde for at gøre Esbjerg til en attraktiv studieby, hvor unge både lokalt fra landsdelen og fra udlandet har lyst til at studere. Det er grundlaget for, at vi kan opretholde vækst og udvikling i Sydvestjylland”, understreger Jesper Frost Rasmussen, borgmester i Esbjerg Kommune.

”Fra Education Esbjergs side arbejder vi på at styrke rekrutteringsindsatserne rettet mod både de lokale ungdomsuddannelser og via kampagner rettet mod internationale studerende. Og det er nødvendigt, for vi ved, at ungdomsårgangene bliver mindre år for år. Alene i de sydvestjyske kommuner er antallet af 20- til 24-årige faldet med over 300 personer på bare et enkelt år”, fortæller Lone Saaby, direktør i Education Esbjerg.

Den 26. juli får de mange ansøgere svar på, om de er optaget på en af de videregående uddannelser i Esbjerg.

Tabel
Uddannelsesinstitution 2023 2024 Pct.
SDU 134 128 -4,48
AAU 168 194 15,48
EASV 794 767 -3,40
UC SYD 648 539 -16,82
FMS 18 32 77,78
Sammenlagt 1.744 1.660 -5,79

Nyheder

Pressemeddelelse

July 8, 2024

Årets ansøgertal til de videregående uddannelser i Esbjerg byder både på fremgang og tilbagegang

Fredag 5. juli var der frist for at søge ind på en videregående uddannelse via kvote 1. Årets ansøgertal til uddannelserne i Esbjerg rummer både fremgang i førsteprioritetsansøgninger til en række uddannelser, men også tilbagegang – særligt på velfærdsuddannelserne.

Artikel

June 28, 2024

Education Esbjerg på Folkemødet 2024

En kerneopgave for Education Esbjerg er at varetage Esbjergs og Sydvestjyllands politiske interesser inden for uddannelsesområdet. På dette års Folkemøde satte vi derfor fokus på velfærdsuddannelserne.

Debat

June 26, 2024

Reform af velfærdsuddannelser skal udligne geografisk ubalance

Danmark har brug for, at flere unge vælger en professionsuddannelse på velfærdsområdet, så vi kan opretholde kvaliteten af vores velfærdssamfund og en positiv udvikling i vores lokalsamfund i hele landet.  

Artikel

June 12, 2024

Nye veje til trivsel: E.1’s initiativ for studerendes velvære 

I løbet af de seneste uger har E.1 lanceret initiativet “Nye Veje til Trivsel”, der sigter mod at skabe ro, flow og fordybelse blandt studerende fra videregående uddannelser.