Fakturaoplysninger – Education Esbjerg

For at sikre at fakturaer kommer rigtigt ind i vores faktureringssystem, bedes følgende formalia overholdt:

Fakturaer/kreditnotaer udstedes til:

Education Esbjerg,
Torskekaj 1B,
6700 Esbjerg

Att.: Referenceperson

CVR-nr.: 43499041

  • Fakturaer skal leve op til de gængse fakturakrav og sendes i PDF-format til: faktura@educationesbjerg.com
    BEMÆRK: Vores systemer kan desværre ikke behandle eller åbne fakturaer via et link. Fakturaer, der modtages som links, vil derfor ikke blive behandlet.
  • Fakturaer/kreditnotaer skal fremsendes enkeltvis – én PDF-fil pr. mail, som skal indeholde alle specifikationer og evt. underbilag.
  • Referenceperson hos Education Esbjerg (den person, der har bestilt varen/ydelsen) skal fremgå.