Education Esbjerg fungerer som bindeled mellem studerende, uddannelsesinstitutioner, virksomheder og kommune.

Education Esbjerg er med til at understøtte og markedsføre indsatsen med at udvikle Esbjerg som uddannelses- og studieby. Vi er med til at udvikle nye koncepter og initiativer, der kan gøre en forskel i Sydvestjylland med henblik på at skabe et Danmark i bedre balance – uddannelsesmæssigt, økonomisk og geografisk.

Education Esbjerg er etableret som sekretariat i januar 2020 med egen bestyrelse og med bidrag og støtte fra Esbjerg Kommune samt en række af byens virksomheder og fonde.

Mission og vision

Vores mission er at gøre Esbjerg til en attraktiv uddannelses- og studieby. Det gør vi gennem E.1-konceptet:

 • Vi skaber trivsel for de studerende gennem etablering af stærke fællesskaber
 • Med vores digitale uddannelsesplatform skaber vi et unikt community og understøtter hybrid læring
 • Vi styrker fagligheden og udbuddet af uddannelser gennem erhvervssamarbejder med kant

Vores vision er, at flere unge vælger at studere og bosætte sig, og at flere færdiguddannede søger jobs i Esbjerg og omegn. Det gør vi gennem E.1-konceptet:

 • Ved at øge de unges trivsel styrker vi deres tilknytning til området
 • Gennem vores digitale uddannelsesplatform formidler vi kontakt mellem de studerende og områdets virksomheder
 • Vi skaber rammerne for, at virksomheder og studerende kan matches tidligt på uddannelsen og gøre overgangen mellem studie- og arbejdsliv nemmere

Education Esbjergs bestyrelse

Education Esbjergs bestyrelse består af repræsentanter fra Esbjergs erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner og Esbjerg Kommune.

Bestyrelsens medlemmer er:

 • Henrik Uhd Christensen (formand), direktør for VIKING Life-Saving Equipment
 • Jesper Frost Rasmussen (næstformand), borgmester for Esbjerg Kommune (V)
 • Peter Kirk Larsen, managing partner for Kirk Larsen & Ascanius
 • Søren Nørgaard Thomsen, direktør for Blue Water Shipping
 • Steen Brødbæk, direktør for Semco Maritime
 • Henrik Larsen, rektor for Erhvervsakademi SydVest
 • Rikke Vestergaard, kommunaldirektør for Esbjerg Kommune
 • Diana Mose, byrådsmedlem i Esbjerg Kommune (SF)

Her finder du link til Education Esbjergs vedtægter: Education Esbjergs vedtægter