Pressemeddelelse

Blandede bolcher i kvote 2-ansøgertallet til Esbjerg

March 19, 2024

I fredags udløb fristen for at søge ind på en videregående uddannelse via kvote 2, hvor studerende kan blive optaget på baggrund af en samlet vurdering af deres kvalifikationer. Sammenlignet med 2023 er der i år et lille fald på 6 pct. i antallet af førsteprioritetsansøgere til de videregående uddannelser i Esbjerg.

Bag kvote-2 ansøgningstallene til Esbjerg gemmer der sig både positive og negative historier. På Aalborg Universitets uddannelser er der en flot fremgang på over 15 pct., hvilket især trækkes op af de engelsksprogede bacheloruddannelser. Og også på maskinmesteruddannelsen på FMS i Esbjerg vender kurven igen opad med en fordobling af ansøgertallet i 2024 sammenlignet med 2023.

På SDU er der ligeledes fremgang på bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi, mens den populære jurauddannelse, der blev oprettet i 2023, fortsat opretholder det høje ansøgerniveau. EASV oplever et mindre fald i ansøgertallet, hvilket dog skal ses i lyset af en markant fremgang i 2023. Samtidig har man på EASV haft et meget stærkt vinteroptag i 2024, hvor især online-uddannelserne er attraktive blandt de nye studerende.

Det er især de velfærdsrettede professionsuddannelser på UC SYD, der ligesom resten af landet, fortsat oplever et fald i antallet af ansøgere. Esbjerg er i den henseende særligt hårdt ramt på pædagoguddannelsen og sygeplejerskeuddannelsen, hvor ansøgertallene er faldet med henholdsvis 40 pct. og 28 pct. sammenlignet med 2023. Til gengæld oplever socialrådgiveruddannelsen en fremgang på 9 pct., der især skyldes den populære online-version af uddannelsen.

Det er meget bekymrende, at ansøgertallene til velfærdsuddannelserne fortsat er nedadgående. Der en tendens, vi ser på landsplan, men som gør sig stærkere gældende i Sydvestjylland. Vi skal have vendt udviklingen, da det er afgørende for områdets fremtid, at vi kan uddanne dygtige lærer, pædagoger, sygeplejersker og socialrådgivere lokalt i regionen

Jesper Frost Rasmussen
Borgmester i Esbjerg Kommune

”Regeringen ventes at lancere et udspil til en reform af velfærdsuddannelserne senere på foråret. Det vil være at udvise rettidig omhu at bruge anledningen til nytænke uddannelserne og sikre dem tilstrækkelige ressourcer, så der kan skabes et tilstrækkeligt optag udenfor de store studiebyer”, supplerer Lone Saaby, direktør i Education Esbjerg.

Rektor på UC SYD, Alexander von Oettingen, stemmer i: ”Vi står med en stor udfordring i forhold til det faldende ansøgertal til velfærdsuddannelserne, og vi har brug for ambitiøse reformer, hvis vi også i fremtiden skal kunne uddanne mange dygtige velfærdsprofessionelle til arbejdsmarkedet i Syd- og Sønderjylland.”

Education Esbjerg sætter på sit årsmøde 15. april fokus på netop velfærdsuddannelserne, der afholdes på UC SYD kl. 17 til 19.30. Sammen med flere ministre, uddannelsesinstitutioner og studerende skal vi debattere, hvordan vi i fællesskab kan skabe bedre muligheder for at udbyde attraktive uddannelser i det syddanske område, og som kan appellere til flere ansøgere.

Den endelige frist for at søge ind på de videregående uddannelser i 2024 er til kvote 1-fristen 5. juli, hvorefter de studerende får svar på optagelse 26. juli.

Tabel
Uddannelsesinstitution 2023 2024 Pct.
SDU 77 78 1,30
AAU 147 170 15,65
EASV 366 339 -7,38
UC SYD 389 329 -15,42
FMS 4 8 100,00
Sammenlagt 983 924 -6,00

Nyheder

Pressemeddelelse

July 8, 2024

Årets ansøgertal til de videregående uddannelser i Esbjerg byder både på fremgang og tilbagegang

Fredag 5. juli var der frist for at søge ind på en videregående uddannelse via kvote 1. Årets ansøgertal til uddannelserne i Esbjerg rummer både fremgang i førsteprioritetsansøgninger til en række uddannelser, men også tilbagegang – særligt på velfærdsuddannelserne.

Artikel

June 28, 2024

Education Esbjerg på Folkemødet 2024

En kerneopgave for Education Esbjerg er at varetage Esbjergs og Sydvestjyllands politiske interesser inden for uddannelsesområdet. På dette års Folkemøde satte vi derfor fokus på velfærdsuddannelserne.

Debat

June 26, 2024

Reform af velfærdsuddannelser skal udligne geografisk ubalance

Danmark har brug for, at flere unge vælger en professionsuddannelse på velfærdsområdet, så vi kan opretholde kvaliteten af vores velfærdssamfund og en positiv udvikling i vores lokalsamfund i hele landet.  

Artikel

June 12, 2024

Nye veje til trivsel: E.1’s initiativ for studerendes velvære 

I løbet af de seneste uger har E.1 lanceret initiativet “Nye Veje til Trivsel”, der sigter mod at skabe ro, flow og fordybelse blandt studerende fra videregående uddannelser.