Artikel

Education Esbjerg på Folkemødet 2024

June 28, 2024

En kerneopgave for Education Esbjerg er at varetage Esbjergs og Sydvestjyllands politiske interesser inden for uddannelsesområdet. På dette års Folkemøde satte vi derfor fokus på velfærdsuddannelserne.

Folkemødet på Bornholm er Danmarks største forum for netværk og debat, hvor partier, organisationer, foreninger, græsrødder og virksomheder mødes. Derfor er det afgørende, at Education Esbjerg er synlige og har en stærk stemme på Folkemødet, hvor beslutningstagere, vigtige interessenter og mange unge mennesker deltager.

Overskriften for vores debat på dette års Folkemøde var ‘Velfærdsuddannelserne: Hvordan får vi flere unge med ombord?’. Helt konkret bestod arrangementet af en live studievejledning og opfølgende debat om, hvordan vi får flere varme hænder nu og i fremtiden.

For vi oplever desværre i Sydvestjylland og hele Danmark, at der bliver større og større mangel på uddannede inden for velfærdsfagene. Vores velfærdssamfund hungrer efter flere sygeplejersker, lærere, pædagoger og socialrådgivere, men de unge tøver med at vælge de veje i livet. Og samtidig falder op mod en fjerdedel af de studerende fra undervejs på velfærdsuddannelserne. 

Læs mere om vores event under videoen.

Velfærdsuddannelserne: Hvordan får vi flere unge med ombord?

Debatten var bygget op af to runder med ”live studievejledning”, hvor en ung, der nærmer sig studievalget, og en sygeplejestuderende, gjorde os klogere på, hvilke overvejelser, bekymringer og fordomme de unge oplever, når de træffer et valg – eller fravalg – af velfærdsuddannelserne. Med udgangspunkt i de unges input debatterede et panel bestående af politikere, uddannelsesinstitutioner og aftagere hvilke tiltag, man i fremtiden kan gøre brug af for at ændre den dalende tilslutning og det høje frafald på velfærdsuddannelserne. 

Debatten blev modereret af Mikael Kamber, der indledningsvist pointerede vigtigheden af sprogets magt. Han foreslog, at vi bør tale om “tilknytning” fremfor “fastholdelse”, da tilknytning signalerer fællesskab og positivt engagement, mens fastholdelse kan føles restriktivt og negativt. Det blev taget godt imod af de unge i panelet, som også understregede vigtigheden af at føle sig som en del af et fællesskab. 

Et gennemgående tema i debatten var velfærdsuddannelsernes dårlige omdømme. Elisabeth Andersen, som overvejer at søge ind på læreruddannelsen, fremhævede, at uddannelsen har et dårligt ry, og at arbejdsvilkårene virker stressende og pressede. Dette afholder hende desværre fra at vælge den vej, selvom hun ser værdien i at uddanne sig inden for velfærdsfagene. Hun ønsker en ændring i omtalen af lærerhvervet, så det ikke længere ses som en “skraldeuddannelse”. 

Det er skideærgerligt, og jeg bliver ked af det på vores samfunds vegne.

Malene Nyenstad
SKOLELEDER PÅ HUNDESTED SKOLE OG HOVEDSTYRELSESMEDLEM, SKOLELEDERFORENINGEN

Malene Nyenstad, skoleleder på Hundested Skole, fremhævede vigtigheden af at dele positive historier og styrke fællesskabet. Hun understregede, at lærerhvervet er en af de mest betydningsfulde karrierer, da man direkte påvirker elevers liv. 

Mathilde Nørtoft Laursen, en sygeplejestuderende fra VIA, pegede på “praksischok” som en stor udfordring. Mange studerende føler sig ikke tilstrækkeligt forberedt på virkeligheden i sundhedssektoren, hvilket fører til frafald. Desuden er økonomiske udfordringer, såsom manglende transporttilskud under praktik, en betydelig belastning for mange studerende. Her tilføjede hun i øvrigt, at lægestuderende modtager transporttilskud under praktik. Det er ulighed, som Harald Mikkelsen, rektor VIA University College understregede bør rettes . 

Flere paneldeltagere, herunder Anne Hegelund, uddannelsesordfører fra Enhedslisten, opfordrede til mere praksisnære uddannelser og bedre arbejdsvilkår. Argumentet var, at en tættere integration mellem teori og praksis kan reducere frafaldet og forberede de studerende bedre på deres fremtidige job. 

Anna-Marie Bloch Münster, konstitueret administrerende sygehusdirektør og lægelig direktør ved Esbjerg og Grindsted Sygehus, fortalte i den forbindelse om de gode erfaringer fra medicinuddannelsen i Esbjerg. Her har man indført et meget populært stamafdelingskoncept, der indebærer, at de studerende undervejs på studiet tilknyttes en fast afdeling på sygehuset, hvor de får mulighed for løbende at afprøve deres kompetencer i praksis. Det er et koncept, man med fordel også kunne afprøve på f.eks. sygeplejerskeuddannelsen.   

Uddannelseshierarki skal pilles fra hinanden

Stina Vrang Elias fra Tænketanken DEA påpegede, at der er behov for at gentænke det danske uddannelseshierarki. Samfundet bør anerkende kompleksiteten og vigtigheden af velfærdsuddannelserne på samme niveau som akademiske uddannelser. Det indebærer eksempelvis at forbedre vilkårene for førsteårsstuderende, som ofte oplever højt frafald. 

Stine Vrang Elias identificerede tre hovedårsager til de unges fravalg af velfærdsuddannelserne

  1. Uddannelseskulturen, hvor der er pres for at tage højere uddannelser.
  2. Negativ italesættelse af arbejdsmiljøet.
  3. Manglende formidling af uddannelsernes kompleksitet og værdi.

Debatten sluttede med en klar opfordring til at prioritere omsorgsarbejde og tale det op. Vi skal gøre op med forskelsbehandlingen mellem uddannelser og fokusere mere på medmenneskelighed og omsorg under uddannelsen. Dette vil ikke kun kunne styrke rekrutteringen til velfærdsfagene, men også sikre at flere gennemfører deres uddannelse og træder ud på arbejdsmarkedet som dygtige og motiverede fagprofessionelle. 

Nyheder

Find de seneste nyheder lige her!

Pressemeddelelse

July 8, 2024

Årets ansøgertal til de videregående uddannelser i Esbjerg byder både på fremgang og tilbagegang

Fredag 5. juli var der frist for at søge ind på en videregående uddannelse via kvote 1. Årets ansøgertal til uddannelserne i Esbjerg rummer både fremgang i førsteprioritetsansøgninger til en række uddannelser, men også tilbagegang – særligt på velfærdsuddannelserne.

Artikel

June 28, 2024

Education Esbjerg på Folkemødet 2024

En kerneopgave for Education Esbjerg er at varetage Esbjergs og Sydvestjyllands politiske interesser inden for uddannelsesområdet. På dette års Folkemøde satte vi derfor fokus på velfærdsuddannelserne.

Debat

June 26, 2024

Reform af velfærdsuddannelser skal udligne geografisk ubalance

Danmark har brug for, at flere unge vælger en professionsuddannelse på velfærdsområdet, så vi kan opretholde kvaliteten af vores velfærdssamfund og en positiv udvikling i vores lokalsamfund i hele landet.  

Artikel

June 12, 2024

Nye veje til trivsel: E.1’s initiativ for studerendes velvære 

I løbet af de seneste uger har E.1 lanceret initiativet “Nye Veje til Trivsel”, der sigter mod at skabe ro, flow og fordybelse blandt studerende fra videregående uddannelser.