Artikel

Education Esbjerg på Folkemødet: Trivsel i fokus for fremtidens uddannelser

July 11, 2023

Fredag 16. juni 2023 afholdt vi vores eget event på Folkemødet med overskriften ”Trivsel ind i uddannelserne! 3 bud på hvordan”. Her satte vi fokus på ét af de temaer, der er helt centrale for Education Esbjerg og en integreret del af vores E.1-uddannelseskoncept: De studerendes trivsel!

En vigtig opgave i Education Esbjerg er at varetage Esbjergs og sydvestjyske politiske interesser inden for området for de videregående uddannelser. Det gør vi for at skabe gode vilkår for udbud af uddannelser i Sydvestjylland, der muliggør oprettelse af flere uddannelser, så vi har mulighed for at tiltrække endnu flere studerende.

Det årlige folkemøde på Bornholm er Danmarks største netværks- og debatforum for partier, organisationer, foreninger, græsrødder og virksomheder. Derfor er det helt afgørende, at vi i Education Esbjerg viser os frem, er synlige og har en markant stemme på netop Folkemødet, hvor beslutningstagere, andre vigtige interessenter inden for uddannelsesområdet og ikke mindst mange unge mennesker deltager.

Education Esbjerg deltog derfor i 2023 for første gang på Folkemødet, hvor vi lykkedes med at gøde den spirende fortælling om Esbjerg som en innovativ og attraktiv uddannelses by – og samtidig kunne levere solide faglige input til debatten om de unges trivsel, ligesom vi har fået talt om den nye uddannelsesreform med mange interessenter.

Generelt var uddannelser og mangel på arbejdskraft kæmpe store temaer på Folkemødet og et centralt omdrejningspunkt i mange oplæg og debatter. Læs mere om vores event under videoen.

Trivsel ind i uddannelserne! 3 bud på hvordan

Fredag 16. juni 2023 afholdt vi vores eget event på Folkemødet med overskriften ”Trivsel ind i uddannelserne! 3 bud på hvordan”. Her satte vi fokus på ét af de temaer, der er helt centrale for Education Esbjerg og en integreret del af vores E.1-uddannelseskoncept: De studerendes trivsel.

Vi har i Danmark en trivselskrise blandt studerende, der medfører frafald, ringe læring, bekymringer og stress. Det har store konsekvenser for de unge selv og vores samfund, der hungrer efter kvalificeret arbejdskraft.

Med udgangspunkt i de unges ønsker, drømme og udfordringer havde vi derfor inviteret tre dygtige oplægsholdere på scenen til at nuancere debatten om unges trivsel og gøre os klogere på, hvordan vi i fremtiden skaber uddannelser, der i højere grad bidrager til at fremme de studerendes trivsel.

Rektor for Københavns Professionshøjskole og forfatter om emnet, Stefan Hermann, talte om de tendenser i samfundet, der påvirker unges trivsel. Især kredsede Stefan Hermann om dannelse, og hvordan vi som omverden har skabt en perfekthedskultur blandt unge. Det er vi nødt til at gøre op med. Det skal være okay at fejle. Trivsel handler således ikke bare om at have det godt hele tiden. Det handler i lige så høj grad om at kunne finde mening i tilværelsen og at kunne yde et bidrag til verden – hvad end det måtte være stort eller småt.

Stefan Hermann holder oplæg i samarbejde med Educations Esbjerg på folkemødet 2023
Stefan Hermann
Stefan Hermann og Lone Saaby

Bo Klindt Poulsen, lektor på VIA University College og ekspert i unges uddannelsesvalg, fortalte om, hvordan bæredygtighed og verdensvendthed i uddannelse kan gøre en forskel for unge. Bo Klindt Poulsen pointerede, at uddannelse ikke må blive en arena, hvor studerende konkurrerer imod hinanden. I stedet bør uddannelse i højere grad betragtes som en rejse, hvor der er plads til omveje og mulighed for at opdage verden. Netop derfor bør fremtidens uddannelser have større fokus på fleksibilitet og verdensvendthed.

Education Esbjerg, E.1 på folkemødet 2023
Bo Klindt Poulsen
Tilskuere til oplæg hos Educations Esbjerg på folkemødet 2023

Endeligt talte forfatter og ekspert i digitale medier, Camilla Mehlsen, om trivsel i den digitale tidsalder, hvor generation Z og Alpha er vokset op. Det betyder også, at de unge har anderledes forventninger til uddannelse, hvor nye læringsformer og en højere grad af fleksibilitet er nødvendig. Teknologien er dog samtidig et tveægget sværd, der både skaber nye muligheder for hybrid læring, men samtidig kan være årsag til mistrivsel blandt unge.

Education Esbjerg, E.1 på folkemødet 2023
Camilla Mehlsen
Education Esbjerg, E.1 på folkemødet 2023

Afslutningsvist rundede Freja Sangild Boysen, nyuddannet i folkesundhedsvidenskab og medstifter af SocialSpace, af med at stille gode og kritiske spørgsmål i forhold til ansvaret for de unges trivsel, og hvordan man som ungt menneske kan navigere i forhold til trivselskrisen

Debat om uddannelse på Education Esbjergs stand 2023
Freja Sangild Boysen

Vi glæder os samtidig over der mange positive tilbagemeldinger, vi har fået. Vi ses på Folkemødet 2024. Om det bliver et event, der smager af 2023, eller om vi skifter spor, har vi ikke besluttet os for endnu. Stay tuned!

Education Esbjerg, E.1 på folkemødet 2023
Lone Saaby
Education Esbjerg, E.1 på folkemødet 2023
Education Esbjerg, E.1 på folkemødet 2023
Camilla Mehlsen
Tilskuere til oplæg hos Educations Esbjerg på folkemødet 2023
Debat om uddannelse på Education Esbjergs stand 2023
Freja Sangild Boysen
Debat om uddannelse på Education Esbjergs stand 2023
Camilla Mehlsen
Debat om uddannelse på Education Esbjergs stand 2023
Freja Sangild Boysen
Debat om uddannelse på Education Esbjergs stand 2023
Camilla Mehlsen
Nysgerrige studerende lytter til E.1 konceptet.
Education Esbjerg på folkemødet 2023
Education Esbjerg på folkemødet 2023
Lone Saaby, Direktør Education Esbjerg
Tilskuere til oplæg hos Educations Esbjerg på folkemødet 2023
Tilskuere til oplæg hos Educations Esbjerg på folkemødet 2023
Stefan Hermann holder oplæg i samarbejde med Educations Esbjerg på folkemødet 2023
Stefan Hermann
Stefan Hermann og Lone Saaby
Esbjergs Borgmester Jesper Frost Rasmussen på Education Esbjergs stand på folkemødet.
Tilskuere til oplæg hos Educations Esbjerg på folkemødet 2023
Education Esbjerg, E.1 på folkemødet 2023
Stefan Hermann holder oplæg i samarbejde med Educations Esbjerg på folkemødet 2023
Education Esbjerg spreder budskab på folkemødet 2023
Stefan Hermann holder oplæg i samarbejde med Educations Esbjerg på folkemødet 2023
Stefan Hermann
Education Esbjerg, E.1 på folkemødet 2023
Education Esbjerg, E.1 på folkemødet 2023
Stefan Hermann holder oplæg i samarbejde med Educations Esbjerg på folkemødet 2023
Stefan Hermann
Video om studiemiljø i Esbjerg.
Education Esbjerg på folkemødet på Bornholm
Debat om uddannelse på Education Esbjergs stand 2023
Freja Sangild Boysen og Lone Saaby
Education Esbjerg, E.1 på folkemødet 2023
Education Esbjerg, E.1 på folkemødet 2023
Education Esbjerg, E.1 på folkemødet 2023
Education Esbjerg, E.1 på folkemødet 2023
Bo Klindt Poulsen
Nysgerrige studerende lytter til E.1 konceptet.
Education Esbjerg, E.1 på folkemødet 2023
Nysgerrige studerende lytter til E.1 konceptet.
Education Esbjerg, E.1 på folkemødet 2023
Education Esbjerg spreder budskabet på folkemødet 2023
E.1 muleposer blev delt ud til alle der var interesseret i E.1 konceptet på folkemødet 2023
Education Esbjerg, E.1 på folkemødet 2023
E.1 muleposer blev delt ud til alle der var interesseret i E.1 konceptet på folkemødet 2023
Education Esbjerg, E.1 på folkemødet 2023
E.1 muleposer blev delt ud til alle der var interesseret i E.1 konceptet på folkemødet 2023
Education Esbjerg, E.1 på folkemødet 2023
Education Esbjerg, E.1 på folkemødet 2023
Lone Saaby
Stefan Hermann holder oplæg i samarbejde med Educations Esbjerg på folkemødet 2023
Stefan Hermann og Lone Saaby
Education Esbjerg, E.1 på folkemødet 2023
Camilla Mehlsen
Debat om uddannelse på Education Esbjergs stand 2023
Lone saaby,
Education Esbjerg, E.1 på folkemødet 2023
Freja Sangild Boysen
Education Esbjerg, E.1 på folkemødet 2023
Esbjergs Borgmester Jesper Frost Rasmussen på Education Esbjergs stand på folkemødet.
Education Esbjerg, E.1 på folkemødet 2023

Nyheder

Find de seneste nyheder lige her!

Pressemeddelelse

July 8, 2024

Årets ansøgertal til de videregående uddannelser i Esbjerg byder både på fremgang og tilbagegang

Fredag 5. juli var der frist for at søge ind på en videregående uddannelse via kvote 1. Årets ansøgertal til uddannelserne i Esbjerg rummer både fremgang i førsteprioritetsansøgninger til en række uddannelser, men også tilbagegang – særligt på velfærdsuddannelserne.

Artikel

June 28, 2024

Education Esbjerg på Folkemødet 2024

En kerneopgave for Education Esbjerg er at varetage Esbjergs og Sydvestjyllands politiske interesser inden for uddannelsesområdet. På dette års Folkemøde satte vi derfor fokus på velfærdsuddannelserne.

Debat

June 26, 2024

Reform af velfærdsuddannelser skal udligne geografisk ubalance

Danmark har brug for, at flere unge vælger en professionsuddannelse på velfærdsområdet, så vi kan opretholde kvaliteten af vores velfærdssamfund og en positiv udvikling i vores lokalsamfund i hele landet.  

Artikel

June 12, 2024

Nye veje til trivsel: E.1’s initiativ for studerendes velvære 

I løbet af de seneste uger har E.1 lanceret initiativet “Nye Veje til Trivsel”, der sigter mod at skabe ro, flow og fordybelse blandt studerende fra videregående uddannelser.