Pressemeddelelse

Fremgang i kvote 1 ansøgningerne til de videregående uddannelser i Esbjerg

July 6, 2023

Den 5. juli kl. 12 var der frist for at søge ind på en videregående uddannelse. Og i år har mange unge valgt at søge mod Esbjerg. I alt har 1773 søgt en videregående uddannelse i Esbjerg på 1. prioritet, hvilket er en fremgang på 15,6 procent sammenlignet med 2022.

Især har det nye jurastudie på Syddansk Universitet fået en forrygende start med hele 86 ansøgere på 1. prioritet og 430 ansøgere i alt til jurauddannelsens 50 pladser.

– Det er meget glædeligt, at det store arbejde med at etablere jurastudiet i Esbjerg har båret frugt, og at de juridiske arbejdsgivere kan se frem til et stort antal lokalt uddannede jurister, udtaler Lone Saaby, direktør for Education Esbjerg.

Erhvervsakademi SydVest (EASV) kan ligeledes glæde sig over mange ansøgere til især de engelsksprogede uddannelser. I alt har 805 ansøgere sat kryds ud for en uddannelse på EASV på deres 1. prioritet. Men med de nuværende regler må EASV kun optage 78 studerende på tværs af fire engelsksprogede IT-uddannelser. Netop disse uddannelser har 271 ansøgere på første prioritet – hvilket betyder at 193 vil få afslag.

– Vi er rigtig glade for den store tilslutning og de mange ansøgninger, men vi synes samtidig, at det er en skam, at vi ikke kan optage flere på IT-uddannelserne. Fordelt på de fire IT-uddannelser har vi kapacitet til 50 ekstra studerende fra september og tilsvarende næste år, konkluderer Henrik Larsen, rektor EASV.

På Aalborg Universitets uddannelser i Esbjerg er det også de engelsksprogede bacheloruddannelser, der tiltrækker mange internationale studerende. Her har alene uddannelserne i Applied Industrial Electronics og Chemical Engineering and Biotechnology fået 140 ansøgere.

– Med udbygningen inden for PtX, grøn omstilling samt offshore energisystemer og -infrastruktur vil årets ansøgere spille ind i dækningen af industriens behov for kvalificeret arbejdskraft. AAU Esbjerg har således oplevet en stigende søgning til uddannelserne Applied Industrial Electronics og Chemical Engineering and Biotechnology, som er meget efterspurgte af områdets virksomheder, fortæller Anders Kristensen, campuschef Esbjerg AAU.

Ligesom resten af landets professionshøjskoler er UC SYD udfordret af en generel faldende søgning mod velfærdsuddannelserne. I Esbjerg oplever UC SYD en lille tilbagegang i antal ansøgninger sammenlignet med 2022, men kan til gengæld glæde sig over en fremgang på bl.a. jordemoderstudiet og sygeplejerskestudiet, hvor henholdsvis 122 og 102 har søgt ind på 1. prioritet.

Tilsvarende oplever Fredericia Maskinmesterskoles uddannelser i Esbjerg fortsat en tilbagegang i antallet af ansøgere, hvor i alt 18 har søgt ind i 2023, hvorfor der fortsat udestår et arbejde i at vende udviklingen.

Lone Saaby, direktør i Education Esbjerg, glæder sig over den generelle fremgang i ansøgningerne til de videregående uddannelser i Esbjerg, og fortæller,

– Det er meget positivt, at vi efter en længere årrække med et faldende antal studerende i Esbjerg nu ser ud til at have knækket kurven. Det er bydende nødvendigt at flere unge mennesker ønsker at studere og bosætte sig i Esbjerg, så vi kan opretholde vækst og sikre, at virksomheder har adgang til kvalificeret arbejdskraft.

Den 28. juli får de mange ansøgere svar på, om de er blevet optaget på en videregående uddannelse i Esbjerg.

Ansøgning til de videregående uddannelser

Nedenstående er en oversigt over 1. prioritetsansøgninger til uddannelserne i Esbjerg.

SDU
2022: 65 ansøgere
2023. 134 ansøgere
Forskel i pct.: 106,2 %

AAU
2022: 158 ansøgere
2023: 168 ansøgere
Forskel i pct.: 6,3 %

EASV
2022: 589 ansøgere
2023: 805 ansøgere
Forskel i pct.: 36,6 %

UC SYD
2022: 688 ansøgere
2023: 805 ansøgere
Forskel i pct.: -5,8 %

FMS
2022: 33 ansøgere
2023: 18 ansøgere
Forskel i pct.: -45 %

Sammenlagt
2022: 1533 ansøgere
2023: 1773 ansøgere
Fremgang på 15,6%
Numerisk fremgang: 240 ansøgere