Fuldmagtens indhold
En fuldmagt giver fuldmagtshaveren mulighed for selv at træffe afgørelse om de punkter, der bliver sat til afstemning på foreningens generalforsamling. En fuldmagt kan have karakter af en generel fuldmagt eller en special fuldmagt. Derudover kan fuldmagten også ordlydsmæssigt fremstå som en generel fuldmagt, hvor fuldmagten indeholder en særlig bemyndigelse, hvor fuldmagtsgiveren udtrykkeligt angiver på konkrete områder, hvad der skal stemmes ja eller nej til. Ordlyden bør dog aldrig gøre, at fuldmagtshaver fratages muligheden for selvstændigt at tage stilling til ændringsforslag.