Artikel

Stor efterspørgsel på erhvervskandidater i Esbjerg

June 27, 2023

Den nye reformaftale om universitetsuddannelserne lægger op til en væsentlig udvidelse af erhvervskandidatordningen og rummer derfor et stort potentiale for at adressere udfordringerne med mangel på kvalificeret arbejdskraft. 

Den nye reformaftale om universitetsuddannelserne lægger op til en væsentlig udvidelse af erhvervskandidatordningen og rummer derfor et stort potentiale for at adressere udfordringerne med mangel på kvalificeret arbejdskraft.

I Esbjerg findes en spirende grøn industriklynge, der skal understøtte den grønne omstilling – ikke bare i Danmark, men i hele Europa. For at opnå vores ambitiøse klimamålsætninger er det dog helt afgørende, at arbejdskraften uddannes tæt på, hvor opgaven skal løses. Derfor er der netop i Esbjerg et akut behov for flere kandidatuddannelser, der kan tiltrække danske og internationale studerende.

Semco Maritime er én af de virksomheder, der bidrager til den grønne omstilling, og som har oplevet stor vækst de senere år. Alene i 2022 steg omsætningen med 38 pct. til 3,4 mia. kr. og indtjeningen steg med 155 pct. til 204 mio. kr. Og ordrebøgerne for 2023 bugner. Men selvom det er en positiv udvikling, så giver det også panderynker for Thomas Nagbøl Mejlgård, SVP & Chief People Officer i Semco Maritime. Virksomheden har nemlig udfordringer med at rekruttere den nødvendige arbejdskraft, der skal til for at kunne følge med ordene.

Udfordringen består blandt andet i, at der ikke er tilstrækkelige muligheder for at læse en lang videregående uddannelse lokalt i Esbjerg. Der er således behov for flere uddannelsesmuligheder – hvor især erhvervskandidatordningen er helt oplagt. Thomas Nagbøl Mejlgård ser da også ordningen som en god, fremtidig løsning på Semco Maritimes rekrutteringsudfordringer.

En erhvervskandidatuddannelse i Esbjerg vil give Semco Maritime mulighed for at ansætte kvalificerede medarbejdere, der kan sammenkoble det, de lærer på studiet, til deres arbejdsopgaver i virksomheden. Det giver den studerende nogle unikke praksisnære perspektiver, samtidig med at Semco Maritime får tilført den nyeste teoretiske og metodiske input samt en tættere kobling til universiteternes faglige miljøer.

Erhvervskandidater vil kunne bidrage til at løse en række konkrete arbejdsopgaver hos Semco Maritime. Det vil typisk være opgaver inden for digitalisering og automatisering, ligesom der vil være opgaver fokuseret på den grønne omstilling.

Thomas Nagbøl Mejlgård
SVP & Chief People Officer, Semco Maritime

Thomas Nagbøl Mejlgård forklarer, at det kan være alt fra værdikædeoptimering i form af indkøb, logistik og supply chain, men også konkrete innovations- og optimeringsudfordringer forbundet til det større behov for energiløsninger i en teknisk virksomhed. Med den nuværende udvikling er man i Semco Maritime derfor klar på at optage i hvert fald 3 til 5 erhvervskandidater om året, som vil kunne bidrage til virksomhedens fortsatte vækst.

Hos Semco Maritime håber Thomas Nagbøl Mejlgård derfor, at erhvervskandidatordningen kommer til Esbjerg og melder sig klar til at samarbejde med lokale aktører, herunder Education Esbjerg og universiteterne om udvikling af en ny og fleksibel erhvervskandidatuddannelse.

Semco Maritime

  • Semco Maritime er et internationalt ingeniør- og entreprenørfirma med base i Esbjerg, der arbejder med projekter inden for energisektoren.
  • Siden begyndelsen af den danske offshore-industri har Semco Maritime faciliteret ingeniørdesign, produktion, installation, service og vedligeholdelse af offshore-aktiver og leveret omfattende projektstyring på tværs af alle faser af energiprojekter.
  • Fra totalløsninger inden for ingeniørarbejde til outsourcing af personale og levering af komponenter, systemer og løsninger – sørger Semco Maritime for, at kunder og samarbejdspartnere inden for energisektoren får sikre og omkostningseffektive løsninger.
  • Semco Maritime har cirka 2.000 medarbejdere og har afdelinger i Danmark, Norge, Storbritannien, Tyskland, Polen, Singapore og USA.

ERHVERVSKANDIDAT
ORDNINGEN

  • En erhvervskandidatuddannelse er en toårig kandidatuddannelse svarende til 120 ECTS-point, der er tilrettelagt som et fireårigt deltidsforløb.
  • Den studerende er sideløbende i relevant beskæftigelse hos en offentlig eller privat arbejdsgiver i mindst 25 timer om ugen.
  • Formålet med erhvervskandidatordningen er at skabe en bedre kobling mellem uddannelsessystemet og arbejdsmarkedets behov.
  • Erhvervskandidatordningen blev oprettet i 2017 og omfatter i dag 50 uddannelser.
  • Med den nye uddannelsesreform er der lagt op til, at 20 pct. af alle kandidatuddannelser skal omlægges til nye, fleksible erhvervskandidatuddannelser.