Mandag 15. april kl. 15.30 afholder vi generalforsamling hos UC SYD, Degnevej 16, 6705 Esbjerg Ø.


Dagsorden

Dagsorden for generalforsamling mandag 15. april kl. 15.30.

Valg af dirigent

Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsesformandens beretning

Aflæggelse og godkendelse af regnskab

Vedtægtsændringer

Fastsættelse af kontingent

Det foreslås, at minimumskontingentet fastsættes til kr. 500

Valg af medlemmer til bestyrelsen blandt virksomhedsmedlemmer

Valg af statsautoriseret eller registreret revisor

Behandling af indkomne forslag

Eventuelt


Et begivenhedsrigt år

2023 har været et begivenhedsrigt år for Education Esbjerg, hvor vi bl.a. har vendt udviklingen i optaget af nye studerende og oplevede en fremgang i KOT-optaget (Den Koordinerede Tilmelding) på 6 pct. Derudover kunne vi i marts invitere til vores første årsmøde, hvor vi satte fokus på fremtidens uddannelser med deltagelse af et oplagt ungepanel. Vi sikrede ligeledes 3.400 interaktioner mellem studerende og medlemsvirksomheder og har etableret en pipeline af nye uddannelser, herunder psykologi-uddannelsen med forventet opstart i september 2025.

Vi håber derfor på jeres fortsatte opbakning i 2024, så vi kan realisere vores mission om at gøre Esbjerg til en attraktiv og innovativ uddannelses- og studieby til gavn for både virksomheder og borgere.

Education Esbjergs bestyrelse består af repræsentanter fra Esbjergs erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner og Esbjerg Kommune. I år skal der vælges nye medlemmer til bestyrelsen, der repræsenterer Esbjergs erhvervsliv, så der vil være mulighed for at få indflydelse på bestyrelsens sammensætning ved at deltage på generalforsamlingen.

Bestyrelsens nuværende medlemmer er:

  • Peter Kirk Larsen, managing partner for Kirk Larsen & Ascanius (delt formandskab frem mod Education Esbjergs generalforsamling 15. april 2024)
  • Søren Nørgaard Thomsen, direktør for Blue Water Shipping (delt formandskab frem mod Education Esbjergs generalforsamling 15. april 2024)
  • Jesper Frost Rasmussen (næstformand), borgmester for Esbjerg Kommune (V)
  • Steen Brødbæk, direktør for Semco Maritime
  • Henrik Larsen, rektor for Erhvervsakademi SydVest
  • Rikke Vestergaard, kommunaldirektør for Esbjerg Kommune
  • Diana Mose, byrådsmedlem i Esbjerg Kommune (SF)

Her finder du link til Education Esbjergs vedtægter Education Esbjergs vedtægter

Pressemeddelelse

July 8, 2024

Årets ansøgertal til de videregående uddannelser i Esbjerg byder både på fremgang og tilbagegang

Fredag 5. juli var der frist for at søge ind på en videregående uddannelse via kvote 1. Årets ansøgertal til uddannelserne i Esbjerg rummer både fremgang i førsteprioritetsansøgninger til en række uddannelser, men også tilbagegang – særligt på velfærdsuddannelserne.

Artikel

June 28, 2024

Education Esbjerg på Folkemødet 2024

En kerneopgave for Education Esbjerg er at varetage Esbjergs og Sydvestjyllands politiske interesser inden for uddannelsesområdet. På dette års Folkemøde satte vi derfor fokus på velfærdsuddannelserne.

Debat

June 26, 2024

Reform af velfærdsuddannelser skal udligne geografisk ubalance

Danmark har brug for, at flere unge vælger en professionsuddannelse på velfærdsområdet, så vi kan opretholde kvaliteten af vores velfærdssamfund og en positiv udvikling i vores lokalsamfund i hele landet.  

Artikel

June 12, 2024

Nye veje til trivsel: E.1’s initiativ for studerendes velvære 

I løbet af de seneste uger har E.1 lanceret initiativet “Nye Veje til Trivsel”, der sigter mod at skabe ro, flow og fordybelse blandt studerende fra videregående uddannelser.