Mandag 15. april kl. 15.30 afholder vi generalforsamling hos UC SYD, Degnevej 16, 6705 Esbjerg Ø.


Dagsorden

Dagsorden for generalforsamling mandag 15. april kl. 15.30.

Valg af dirigent

Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsesformandens beretning

Aflæggelse og godkendelse af regnskab

Vedtægtsændringer

Fastsættelse af kontingent

Det foreslås, at minimumskontingentet fastsættes til kr. 500

Valg af medlemmer til bestyrelsen blandt virksomhedsmedlemmer

Valg af statsautoriseret eller registreret revisor

Behandling af indkomne forslag

Eventuelt


Et begivenhedsrigt år

2023 har været et begivenhedsrigt år for Education Esbjerg, hvor vi bl.a. har vendt udviklingen i optaget af nye studerende og oplevede en fremgang i KOT-optaget (Den Koordinerede Tilmelding) på 6 pct. Derudover kunne vi i marts invitere til vores første årsmøde, hvor vi satte fokus på fremtidens uddannelser med deltagelse af et oplagt ungepanel. Vi sikrede ligeledes 3.400 interaktioner mellem studerende og medlemsvirksomheder og har etableret en pipeline af nye uddannelser, herunder psykologi-uddannelsen med forventet opstart i september 2025.

Vi håber derfor på jeres fortsatte opbakning i 2024, så vi kan realisere vores mission om at gøre Esbjerg til en attraktiv og innovativ uddannelses- og studieby til gavn for både virksomheder og borgere.

Education Esbjergs bestyrelse består af repræsentanter fra Esbjergs erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner og Esbjerg Kommune. I år skal der vælges nye medlemmer til bestyrelsen, der repræsenterer Esbjergs erhvervsliv, så der vil være mulighed for at få indflydelse på bestyrelsens sammensætning ved at deltage på generalforsamlingen.

Bestyrelsens nuværende medlemmer er:

  • Peter Kirk Larsen, managing partner for Kirk Larsen & Ascanius (delt formandskab frem mod Education Esbjergs generalforsamling 15. april 2024)
  • Søren Nørgaard Thomsen, direktør for Blue Water Shipping (delt formandskab frem mod Education Esbjergs generalforsamling 15. april 2024)
  • Jesper Frost Rasmussen (næstformand), borgmester for Esbjerg Kommune (V)
  • Steen Brødbæk, direktør for Semco Maritime
  • Henrik Larsen, rektor for Erhvervsakademi SydVest
  • Rikke Vestergaard, kommunaldirektør for Esbjerg Kommune
  • Diana Mose, byrådsmedlem i Esbjerg Kommune (SF)

Her finder du link til Education Esbjergs vedtægter Education Esbjergs vedtægter

Artikel

April 17, 2024

Ændringer i Education Esbjergs vedtægter

Her kommer en kort opdatering på de seneste ændringer, vi har foretaget i vores vedtægter, som vil blev præsenteret og godkendt på generalforsamlingen 15. april 2024

Pressemeddelelse

April 16, 2024

Ny formand og tre nye bestyrelsesmedlemmer i Education Esbjerg bestyrelse

På Education Esbjergs generalforsamling, der blev afholdt 15. april 2024, blev der valgt tre nye virksomhedsrepræsentanter ind i bestyrelsen. På det efterfølgende konstituerende bestyrelsesmøde blev Advokat og Partner Peter Kirk Larsen valgt som ny bestyrelsesformand.

Pressemeddelelse

March 19, 2024

Blandede bolcher i kvote 2-ansøgertallet til Esbjerg

I fredags udløb fristen for at søge ind på en videregående uddannelse via kvote 2, hvor studerende kan blive optaget på baggrund af en samlet vurdering af deres kvalifikationer. Sammenlignet med 2023 er der i år et lille fald på 6 pct. i antallet af førsteprioritetsansøgere til de videregående uddannelser i Esbjerg.

Artikel

February 7, 2024

Når man lytter, sker der noget magisk 

Hvordan bygger vi en digital platform, som både studerende, virksomheder og uddannelsesinstitutioner finder brugbar? Læs med i indlægget og bliv klogere på, hvad der sker, når man lytter.