Artikel

Byen vil os, og vi vil byen

November 20, 2020

ET HÆSBLÆSENDE 2020 SYNGER EFTERHÅNDEN PÅ SIDSTE VERS, OG MANGE GÅR MED HÅBEFULDE FORVENTNINGER TIL ÅRET 2021.

Blandt disse personer er også bestyrelsesformanden for Esbjerg Kulturelle Ungdomsfond (KUUF), Tobias Olsen.

–Siden pressemødet d. 22. august har vi fået noget mere opmærksomhed på os, og folk er begyndt at vide mere om, hvad KUUF er.
Vi havde selvfølgelig håbet på, at vi kunne komme mere og større i gang, men vi bliver nødt til at tage restriktionerne alvorligt, og så må vi følge med på den måde, som vi nu kan og se på, hvad vi ellers kan gøre og brande os på en anden måde, fortæller han.

En fod hen over dørtærsklen, og jakken når næsten ikke af, før vi bliver budt på en friskbrygget, varm kop kaffe.
Vi er i KUUFs nye lokale på Kongensgade 144, og har sat os ved det første etablerede skrivebord. Udenfor vinduerne er der ikke mange mennesker at skue i denne ende af gågaden, men sådan skal det ikke fortsætte med at være, hvis det står til Tobias Olsen.

“Vi håber på at kunne opbygge en kultur hernede, så lokalet her er et sted, hvor unge har lyst til at komme, og et sted, som unge har et tilhørsforhold til, for det er det, der kan være med til at skabe liv hernede og noget liv i denne del af byen, fortæller han. Vi begynder at bygge det stille og roligt op her i løbet af efteråret og vinteren, og så vil jeg sige, at efter jul, når restriktionerne forhåbentlig begynder at blive lempet lidt, så kan vi skyde det ordentligt i gang hernede.”

Lokalet er overraskende stort, og der er ingen tvivl om dets potentiale til at samle byens unge på tværs af interesser og livsretninger. Langs med væggene står doneret inventar, som skal være med til at danne rammerne for den atmosfære, som KUUF håber på at kunne skabe for unge.
En atmosfære, som skal være med til at tiltrække unge til kvarteret, og samtidig være med til at give unge et nyt samlingspunkt og frirum i Esbjerg.

“Kultur er et samlingssted. Folk samles om kultur. Hvis du står og hører noget musik, så er du ligeglad med om det er en fra SDU eller UC Syd, som du ender med at stå ved siden af og snakke med, når du er oppe for at købe øl for eksempel. Det er det her samlingssted, og det er det, som kultur kan.”

Tobias Olsen

Mens Tobias viser rundt i de forskellige rum, fortæller han om ambitionerne for det nye sted.

“Vi vil rigtig gerne bruge vores lokale til at komme ud til de unge, og at det bliver et sted, hvor unge har lyst til at komme ned. Det er et drømmescenarie, at nogen kommer herned og spørger, om de må udstille noget kunst, eller om må de må spille noget musik hernede. Så det på den måde er et sted, hvor unge har lyst til at være og et sted, hvor de har lyst til at bidrage med liv” udtaler bestyrelsesformanden, Tobias Olsen

Det er dog ikke alt, der skal foregå i KUUFs egne lokaler. KUUF arbejder på at få og har allerede nu fået en række samarbejdspartnere, som kan være med til at stå for, samt at facilitere udvalgte arrangementer, som har fået støtte fra Fonden. Nogle af disse samarbejdspartnerne skal bl.a. hjælpe KUUF til at favne bredere i kommunen ved f.eks. at gøre det nemt for KUUF at stille lokaler til rådighed til arrangementer i kommunens øvrige byer.
Og selvom det ikke er store arrangementer, der er flest af i øjeblikket, har Fonden dog allerede kunnet bidrage til et større musikalsk event, Musikstarter, som er en camp for unge musikinteresserede mellem 13 og 18 år.

Tobakken, Esbjerg

“I år har campen været særligt udfordret grundet Covid-19, da nogle af vores økonomiske partnere i projektet ikke har haft samme mulighed for at støtte pga. udeblivende indtægter. Men 2020 har også været et år, hvor de unge er gået glip af en masse værdifuldt fællesskab. KUUF og de andre lokale sponsorer har derfor været med til at sikre, at de unge i Esbjerg ikke også skulle miste muligheden for at mødes omkring musikken og fællesskabet på Musikstarter, som for mange unge er et vigtigt højdepunkt på året med store oplevelser, og hvor der kickstartes en masse venskaber og fælles projekter, som lever videre efter campen, skriver projektledere for Musikstarter Esbjerg, Silje Holtan & Kennet Lauridsen i en mail til Education Esbjerg og fortsætter, Det er et fantastisk initiativ, at Esbjergs nye kulturelle ungdomsfond har fået midler og mulighed for at støtte projekter for unge-kulturen i Esbjerg, som de unge selv brænder for. Og vi er både taknemmelig og stolte over, at fonden ser potentialet og værdien i Musikstarter.”

For Tobias Olsen er lige netop sådanne udtalelser og det, at se folks glæde, når de får penge til at lave de arrangementer, som de brænder for, noget af det bedste ved arbejdet i KUUF.

Mange lignende oplevelser kan Tobias Olsen heldigvis fortsat se frem til i den nærmeste fremtid. Musikstarter er nemlig langt fra alene om at sende en ansøgning om midler til et arrangement. Allerede nu har flere henvendt sig, og i forhold til mængden af ansøgninger er Tobias Olsen godt tilfreds.

“Vi er meget fint tilfredse lige nu, i forhold til, hvad vi har fået ind. Vi frygtede lidt i starten at vi ikke ville blive set, fordi vi ikke rigtigt kunne komme ud, og at vi ville blive lidt glemt i det hele, men at vi faktisk er blevet set, det er vi fint tilfredse med”

Det er ikke altafgørende for KUUF, hvor mange ansøgninger de får, eller hvem ansøgninger kommer fra, men det der derimod tæller er unge. Arrangementerne, som bliver støttet, skal være de rette, og så skal de centrere sig omkring unge. Det er det vigtigste. Også i KUUFs bestyrelse skinner unges vigtighed igennem. Her udgøres flertallet nemlig af unge, og det er et skridt i den rigtige retning for Esbjerg, mener Tobias Olsen.

“Jeg synes, det er vigtigt, at ungdommen har en stemme, når man snakker om byudvikling. At det ikke bare er noget, der skal lægges ned over unge, hvor man forventer, at de bare følger med, og at de så bruger de tiltag, som er der, men at man selv kan være med til at udvikle det.
Noget af det mest fede ved det her, synes jeg, er, at de unge har fået en stemme igennem kommunen, igennem udviklingen og igennem hele erhvervslivet, at man ved, at der er en fond til det nu, og at vi egentlig kan være med til at udvikle. Ungdommen bliver ikke bare gemt væk, men det er noget, som har fået en stemme”
udtaler han.

Tobias Olsen er dog klar over, at de store forandringer i Esbjerg ikke kun sker på baggrund af én aktørs handlinger, og han ser derfor meget positivt på den massive indsats, der er igangsat på tværs af sektorerne i Esbjerg kommune for at opnå en ændring af de seneste års udvikling.

“At der er flere organisationer, som skaber et fællesskab omkring udviklingen, kan være med til at det faktisk kan være, at der er en del, som bliver ændret nu her. Jeg tror helt bestemt, at det er fællesskabet med erhvervslivet, fondene, uddannelseslivet, kommunen det er det, som kan være med til at løfte det den her gang, hvorimod man med de tidligere tiltag måske ikke har set de store ændringer. Nu er det ikke bare én lille brik, der prøver at få de andre til at ligge ordentligt, men nu er det alle, som samarbejder omkring målet,” forklarer Tobias Olsen.

Tobias Olsen er ikke i tvivl om, at det er en vigtig opgave, han sidder med som bestyrelsesformand for KUUF. Formanden er også klar over, at han har haft mere at se til i løbet af det sidste halve år, end han har oplevet tidligere i sit liv, men han ser på det med løftet pande.

“Det er en rigtig stor opgave, der ligger, og jeg har da også kunne mærke, at der er et pres på mine skuldre. Men jeg har heldigvis nogle rigtig gode folk bag mig i bestyrelsen, hvilket er rigtig vigtigt. Det er en stærk samling af dygtige og ambitiøse unge, og folk der har fuldstændig styr på, hvad de laver, og hvordan fonde fungerer.”

KUUF er allerede blevet inddraget i en hel del i forhold til Esbjerg Kommunes fremtidige udvikling, og det, mener Tobias Olsen, sender et stærkt og bekræftende signal om tiltro til fonden.

Byen vil os gerne, og vi vil gerne byen, bemærker Tobias Olsen afslutningsvist.