Artikel

Stærke ansøgertal til kommende uddannelse – en fantastisk tillidserklæring

April 22, 2021
I 2022 VIL DE FØRSTE KANDIDATSTUDERENDE I MEDICIN PÅ SYDVESTJYSK SYGEHUS MELDE DERES ANKOMST. NYE TAL VISER EN STÆRK OPBAKNING, OG FREMTIDEN FOR DEN KOMMENDE LÆGEUDDANNELSE SER DERFOR EKSTRAORDINÆRT LYS UD.

i 2022 vil de første kandidatstuderende i medicin på sydvestjysk sygehus melde deres ankomst. nye tal viser en stærk opbakning, og fremtiden for den kommende lægeuddannelse ser derfor ekstraordinært lys ud.

De første officielle tal for sommeroptaget til bacheloruddannelsen i medicin på SDU i 2021 er landet. For Sydvestjysk Sygehus er netop dette år interessant, da det er første gang, at man har kunnet søge den nye lægeuddannelse med Esbjerg som vært for kandidaten. De længe ventede tal var positive og vakte stor begejstring hos lægelig direktør Anna-Marie Bloch Münster.

“Det var jo helt vildt. Det havde jeg jo slet ikke forestillet mig. En fantastisk tillidserklæring fra vores kommende studerende og en indikation på, at det, vi sammen med SDU gerne vil, efterspørges.

Tallene viser, at 104 kvote 2-ansøgere har søgt Esbjerg som deres førsteprioritet og yderligere 1080 kvote 2-ansøgere har søgt om at læse deres kandidat i Esbjerg. Uddannelsens 30 pladser er man derfor sikker på vil blive besat i 2024, hvor de kommende studerende vil begynde på deres kandidat.

Hvordan fungerer man se studerende?
Ansøgertallene kommer tre år efter offentliggørelsen af Sydvestjysk Sygehus som ny udbyder af kandidaten i medicin. Den tid har sygehuset udnyttet og brugt på at række ud til de potentielle studerende, hvortil redskaberne og tiltagene efterhånden er blevet mange.

“Vi har ambitioner på de studerendes og patienternes vegne. Vi har fokus på det kliniknære, som skaber mening for den studerende. Vi viser klinikken frem i arbejdet med sommerskole og vinterskole. Vi arbejder med fokuserede ophold for dem, der er interesserede hos os. Vi arbejder med nyhedsbreve til de interesserede studerende og anvender en Facebookgruppe for SDU-studerende. SDU har derudover lavet kampagner på Facebook. Vi har ambassadør-ordning og vores ambassadører har inspireret os og været brobyggere, har lavet webinar-møder, hvor vi har stillet op, og de er med til at præge uddannelsen og med til at præge, hvad der er vigtigt for dem. Det er jo deres uddannelse.”

Blandt en række trækplastre som regionens Citizen Science pris, der er vundet af Sydvestjysk Sygehus to år i træk, TV-Syd serien om sygehuset og at man har vist studerende mulighederne for det hele liv i Esbjerg, har særligt sommer- og vinterskolerne været effektive. Denne ordning fortsætter Sydvestjysk Sygehus derfor med at benytte sig af. Skolerne har været meget populære og er udvidet på baggrund af de deltagendes feedback, og samtidig har skolerne været med til at løfte hele organisationen. De har givet noget til de studerende, og lige så meget til os som organisation,” fortæller Anna-Marie Bloch Münster.

“Vi skal gå sammen, fordi sammen kan vi rigtig meget.” udtaler Anna-Marie Bloch Münster, lægelig direktør for Sydvestjysk Sygehus. FOTO: RED STAR


“Vi tror ikke, det er dumt at vise os frem på den måde. Det er det ikke eksternt. Det er det sådan set absolut heller ikke internt. Når vi læner os ud og tør at få de unge mennesker ind på vores matrikel og mærker, hvordan hele huset står og vibrerer, fordi alle medarbejdere på SVS går all-in for at løfte den her opgave, så skaber det en kæmpe samhørighed og en stolthed over den institution og den organisation, man er en del af. Det gør også noget ved os selv. Det er ikke kun et arbejde, som giver et ansigt udadtil. Det giver faktisk også rigtig meget på de indre linjer, og man får en stolthed over det arbejde, man leverer,” siger hun.

Udover at være særligt drevet af den energi, som de studerende har bragt med sig, har også modet til at turde have en ambition samt styrken i at samarbejde fyldt meget hos Sydvestjysk Sygehus.

“Hvis vi er villige til at gøre os umage, og til at læne os helt ind i opgaven, så kan vi godt. Nu er det jo ikke Sydvestjysk Sygehus, der har lægeuddannelsen. SDU er vores stærke universitære fundament, og i samarbejde med Region Syddanmark og de øvrige hospitaler i regionen er vi stærkere. At læne sig ind i ambitionen og læne sig ind i fællesskabet og få synergien i stedet for at sige: ”Jamen nu er vi konkurrenter, og det kan vi ikke. Vi skal gå sammen, fordi sammen kan vi rigtig meget. Så brug området og brug regionen som platform til at få noget løftet. Det kan noget, ” fortæller hun.

En smagsprøve på den virkelige verden

Michael Iversen er medicinstuderende på SDU. Han deltog i SVS’ sommerskole med det formål at udvikle sig selv og har i forbindelse med sommerskolen 2019 fortalt om sin oplevelse til SDU:

“Det, der tiltrak mig, var muligheden for at udvikle mig selv og komme i nærheden af det, jeg egentlig havde meldt mig til; virket som læge. Samtidig har det givet mig et større indblik i, hvad det er for et fag, jeg har valgt at blive en del af, og hvad det er for nogle udfordringer, og hvad det er for nogle opgaver, jeg kommer til at løse, når jeg en dag er færdig med at læse medicin og skal ud i den virkelige verden og fungere som læge.

En unik uddannelse

For at kunne læne sig frem i verden og tiltrække studerende, er man nødt til at have noget attraktivt at tilbyde. SDU og Sydvestjysk Sygehus har derfor, sideløbende med sine sommer- og vinterskoler samt øvrigt profileringsarbejde, brugt mange kræfter på at udforme både uddannelsens indre samt dens fysiske rammer. Rammer, som Anna-Marie Bloch Münster fortæller, snart er på plads:

Vi er rigtig langt med opbygningen af den etage, hvor lægeskolen skal være sammen med forskningen. Den etage har vi disponeret og tegnet til fremtidens lægeuddannelse, og lige nu er vi ved at vælge inventar, så man får nogle gode studiefaciliteter, som er dejlige at være i, som indbyder til læring og et godt læringsmiljø. På etagen kommer der undervisningsrum, grupperum, færdigheds- og simulationstræning samt lounge område, så man kan slappe lidt af og hygge sig sammen. Det er en samling af undervisning og forskning på den etage, og så er selve biblioteket og læsesalen samlingspunktet for både de studerende, forskerne og SVS’ øvrige medarbejdere. Nedenunder kommer der nyt daghospital og ambulatorium, hvor de studerende også får deres gang og lige overfor er den nye sengeafdeling, så der bliver ikke langt fra studenterne til patienterne.

Anna-Marie Bloch Münster, lægelig direktør for Sydvestjysk Sygehus, foran det gamle sengeafsnit, som er under renovation i forbindelse med klargøringen til den nye lægeuddannelse. FOTO: RED STAR

Tanken om nærhed mellem de studerende og patienterne har også vejet tungt i forbindelse med uddannelsesudformningen. Som studerende på Sydvestjysk Sygehus vil man nemlig opleve en praksis- og kliniknær undervisningsmetode, som skal være med til at styrke de studerende til livet efter endt uddannelse.

Noget af det, de studerende siger, er: ”Det er rigtig svært at gå fra at være studerende til ”færdig” læge. Hvad er det der sker, når man går fra stud.med. til cand.med?”. Den ene dag, kan man ikke tage noget ansvar. Den næste dag, der skal man tage al ansvaret. Den transformation er rigtig svær, og det er den, vi har prøvet at arbejde ind i den kliniknære uddannelse via stamafdelingskonceptet, som er et af særkenderne for uddannelsen. Stamafdelingskonceptet betyder, at de studerende får en stamafdeling under hele uddannelsen, bliver en del af holdet med det samme og kommer til at få opgaver i klinikken under kyndig supervision fra dag 1,” fortæller Anna-Marie Bloch Münster.

Hun fortæller yderligere hvilke specifikke fokusområder, der kommer til at præge uddannelsen:

Det er tre særkender: Først stamafdelingskonceptet. Derefter det hele menneske; Hvordan robustgøres du som menneske, så du kan drage omsorg for dig selv og for dine patienter i et helt lægeliv. Her er compassion værktøjet for den bæredygtige robusthed og arbejdsglæde. Sidst, men ikke mindst, brugen af ny teknologi til at supportere læring – eks. podcast, apps, 3D-simulationspatienter.Antallet af studerende, som skal undervises på kandidatuddannelse med de tre særkender i 2022, er endnu uvist, men en ting er sikkert; Anna-Marie Bloch Münster er allerede spændt på at se de studerende på den nye lægeuddannelse.

“Altså jeg glæder mig helt vildt. Det bliver en festdag, ” slutter hun.