Artikel

Ændringer i Education Esbjergs vedtægter

April 17, 2024

Her kommer en kort opdatering på de seneste ændringer, vi har foretaget i vores vedtægter, som vil blev præsenteret og godkendt på generalforsamlingen 15. april 2024

I forbindelse med de seneste opdateringer af vores vedtægter, er der sket følgende ændringer: Ordvalget i vores markedsføringsmateriale er blevet ændret(§ 2.5), og vi har nu åbnet op for, at også privatpersoner kan blive medlemmer (§ 4.1). Derudover vil punktet om fastsættelse af kontingent ikke længere være på dagsordenen ved generalforsamlingen (§ 5.5).

Vedrørende stemmerettigheder, så er det blevet besluttet, at stemmevægtene fjernes, så alle betalende virksomhedsmedlemmer nu har én stemme hver ved generalforsamlingen (§ 6.3). Vi stræber efter at sammensætte en bestyrelse, der afspejler vores medlemskreds’ diversitet (§ 8.6), og bestyrelsen vil fremover bestå af 8-10 medlemmer (§ 8.1). Endelig er bestyrelseshvervet fortsat ulønnet, men der kan nu fastsættes et honorar til bestyrelsesformanden efter bestyrelsens beslutning (§ 8.7).

Education Esbjergs nye vedtægter

Nyheder

De studerende på SDU fortæller om et nærværende studiemiljø til Mette Frederiksen
Pressemeddelelse

April 19, 2024

Psykologiuddannelsen kommer til Esbjerg i 2025

Nu er det officielt, at Syddansk Universitet fra sommeren 2025 starter en ny uddannelse i psykologi på campus i Esbjerg. Så nu skal der gøres klar, så 75 studerende kan starte op næste år. Det er et resultat af et stærkt samarbejde mellem Education Esbjerg og SDU og med stor opbakning fra Esbjerg Kommune, lokale fonde og erhvervslivet.

Artikel

April 17, 2024

Ændringer i Education Esbjergs vedtægter

Her kommer en kort opdatering på de seneste ændringer, vi har foretaget i vores vedtægter, som vil blev præsenteret og godkendt på generalforsamlingen 15. april 2024

Pressemeddelelse

April 16, 2024

Ny formand og tre nye bestyrelsesmedlemmer i Education Esbjerg bestyrelse

På Education Esbjergs generalforsamling, der blev afholdt 15. april 2024, blev der valgt tre nye virksomhedsrepræsentanter ind i bestyrelsen. På det efterfølgende konstituerende bestyrelsesmøde blev Advokat og Partner Peter Kirk Larsen valgt som ny bestyrelsesformand.

Pressemeddelelse

March 19, 2024

Blandede bolcher i kvote 2-ansøgertallet til Esbjerg

I fredags udløb fristen for at søge ind på en videregående uddannelse via kvote 2, hvor studerende kan blive optaget på baggrund af en samlet vurdering af deres kvalifikationer. Sammenlignet med 2023 er der i år et lille fald på 6 pct. i antallet af førsteprioritetsansøgere til de videregående uddannelser i Esbjerg.