Pressemeddelelse

Studerendes trivsel helt centralt i innovativt uddannelseskoncept fra Esbjerg

August 23, 2022
Banebrydende og helhedsorienteret. Sådan beskriver Education Esbjerg sit innovative uddannelseskoncept, E.1, der lanceres i dag. Konceptet vil øge trivslen blandt de studerende markant og dermed tage livtag med en af de største udfordringer i det danske uddannelsessystem.

Banebrydende og helhedsorienteret. Sådan beskriver Education Esbjerg sit innovative uddannelseskoncept, E.1, der lanceres i dag. Konceptet vil øge trivslen blandt de studerende markant og dermed tage livtag med en af de største udfordringer i det danske uddannelsessystem.

Startskuddet har lydt til en helt ny måde at tænke uddannelse på i Danmark. Education Esbjerg lancerer i dag sit nye uddannelseskoncept med navnet E.1 [E-one], der især har øget trivsel som omdrejningspunkt. Visionen er at uddanne hele, stærke mennesker, der under uddannelsen bliver knyttet tæt sammen med regionens virksomheder. Konceptet sikrer de studerende det stærkeste udgangspunkt til at møde arbejdsmarkedet med mod, virkelyst og ansvar.

”Med uddannelseskonceptet E.1 skaber vi fremtidens rammer for uddannelse med de unge i centrum. Det er ikke bare en vision – det er en pligt. Vi er forpligtede til at tænke uddannelse anderledes og se på vores studerende på en ny måde for at skabe større trivsel, mere meningsfuldhed og bedre sammenhæng til arbejdsmarkedet. Sammen tager vi fremtiden i vores hænder og med E.1 sætter vi et aftryk, som grundlæggende kan ændre den måde, vi uddanner på,” siger Peter Kirk Larsen, en af initiativtagerne til projektet og medlem af bestyrelsen i Education Esbjerg.

Helt konkret består konceptet af tre søjler: Trivsel, virksomhedssamarbejde og digitalisering.Hver især velkendte fænomener i uddannelsessektoren – men i Esbjerg vil man nu bygge hele tilgangen til uddannelse op omkring de tre i forening.

”Vi har set mange eksempler på, hvordan henholdsvis trivsel, digitalisering og relationen til arbejdsmarkedet er indarbejdet på forskellige uddannelser. Hvad vi ikke har set, er en kombination af alle tre elementer. Det er det, som gør E.1 helt unik. Vi insisterer på at se de studerendes behov, give dem indsigt i deres mentale og sociale trivsel og lade dem tage ansvar for deres faglige udvikling ved at kombinere den med praktisk arbejde. De er mere end studentermedhjælpere for virksomhederne; de bliver betroede medarbejdere, der gør en forskel med deres faglighed – og bliver mere helstøbte mennesker undervejs,” siger Lone Saaby, direktør i Education Esbjerg.

Projektet vækker begejstring hos uddannelses- og forskningsminister Jesper Petersen (S). Ifølge ministeren passer ambitionerne for E.1 godt ind i regeringens ambition om at skabe attraktive studiepladser i flere dele af Danmark.

”Der ligger vigtige mål bag Education Esbjergs satsning og ambitioner. Projektet vil løfte Esbjerg som uddannelsesby til gavn for både de unge og arbejdsgivere i landsdelen. Tænkningen ligger godt i tråd med regeringens fokus på at skabe gode uddannelsesmuligheder over hele landet og at øge trivslen blandt studerende. At man er tæt på arbejdsmarkedet undervejs i sine studier, er også til gavn for de studerende. Jeg ser frem til at følge konceptet de kommende år,” siger Jesper Petersen.

E.1 skal fysisk bindes sammen i et helt nyt byggeri af international klasse. Det er det anerkendte arkitekthus Bjarke Ingels Group – BIG, der har lavet skitseprojektet for Education Esbjergs kommende vartegn, som består af i alt 30.000 m2 uddannelsesbygninger samt en masterplan for området Esbjerg Strand. Education Esbjerg har desuden indgået en samarbejdsaftale med AP Ejendomme om at realisere uddannelsesbyggeriet.

E.1 Building, Education Esbjerg. BIG Group
E.1 Building, Education Esbjerg. BIG Group
E.1 Building, Education Esbjerg. BIG Group
E.1 Building, Education Esbjerg. BIG Group
E.1 Building, Education Esbjerg. BIG Group
E.1 Building, Education Esbjerg. BIG Group
E.1 Building, Education Esbjerg. BIG Group
E.1 Building, Education Esbjerg. BIG Group

Igennem de seneste 23 år har SDU arbejdet målrettet med at opbygge regionale campusser med stærke uddannelses- og forskningsaktiviteter udenfor Odense. Det gælder også i Esbjerg, hvor vores campus bidrager med uddannelse og forskning og indgår i et tæt samarbejde med det omgivende lokalsamfund, som senest har resulteret i en kandidatuddannelse i medicin samt en jurauddannelse. Det er helt afgørende, at det gode samarbejde fortsat styrkes til gavn for studerende, universitet, virksomheder og lokalsamfund – det håber og tror jeg, at Education Esbjergs nye tiltag kan bidrage til,” siger Jens Ringsmose, der er rektor ved Syddansk Universitet.

Hos Aalborg Universitet ser man det store erhvervspotentiale i den grønne omstilling i regionen og samarbejder derfor med Education Esbjerg om udviklingen af en ny Power-to-X-kandidatgrad.

”På Aalborg Universitet bakker vi op om at skabe de bedste rammer for relevante uddannelsestilbud i Esbjerg. Vi har en lang tradition for at tilbyde uddannelser i Esbjerg, og derfor arbejder vi også konkret sammen med Education Esbjerg og samarbejdspartnere i regionen om at udvikle et Power-to-X uddannelsestilbud på kandidatniveau, hvis der kan findes de nødvendige midler. En uddannelsesspecialisering, der kan levere kandidater, der kan bidrage med løsninger til samfundets grønne omstilling,” siger Per Michael Johansen, rektor ved Aalborg Universitet.

Begge universiteter ser frem til at inkludere det regionale erhvervsliv i uddannelsesforløbene, som på den måde bliver helt unikke i forhold til, hvad man kender fra andre uddannelser i dag. Det er noget, som vækker stor begejstring hos Esbjergs borgmester, Jesper Frost Rasmussen (V).

 “Det er fantastisk med et projekt med så store ambitioner på Esbjergs vegne. Tænk sig, at vi kan sætte Esbjerg på landkortet med så markant et byggeri samtidig med, at det nye uddannelseskoncept sætter banebrydende fokus på bedre trivsel blandt de studerende og øget samarbejde med erhvervslivet. Det er vigtigt for sammenhængskraften i hele Sydvestjylland, hvor konceptet uden tvivl bliver en vigtig grundsten for, at vi kan sikre kvalificeret arbejdskraft til vores erhvervsliv i fremtiden,” siger han.

FAKTA BOKS

FAKTA BOKS
– E.1 er et banebrydende uddannelseskoncept, der har særligt fokus på trivsel, virksomhedssamarbejde og digitalisering.

– Med en blanding af sociale aktiviteter, personligt tilrettelagte udviklingsforløb og løbende trivselsmålinger øges studerendes trivsel under uddannelse.

– E.1 bygger ovenpå Education Esbjergs allerede succesfulde initiativer – et mentorprogram samt et graduate program – og tilføjer løbende flere nye tilbud til studerende og virksomheder, der understøtter overgangen fra teori til praksis.

– E.1 er en 100 procent digitalt understøttet uddannelsesplatform, hvor ny teknologi skaber nye muligheder for samarbejde og læring.

– Hver tiende studerende har i en undersøgelse for Uddannelses- og Forskningsstyrelsen sagt, at de har mentale helbredsproblemer, der har varet over et halvt år.

– Af disse studerende svarer 20 procent, at deres mentale helbredsproblemer kraftigt begrænser dem i deres studier

– Bjarke Ingels har designet den i alt 100.000 m2 store bygning på Esbjerg Strand, som E.1 skal ligge i. Uddannelse kommer til at fylde 000 m2, mens 44.000 m2 fordeles til bolig og 16.000 m2 til erhvervslejemål.

Kontakt:
Pressen kan få yderligere information om projektet hos kommunikations- og presseansvarlig Camilla Hansen på telefon 42 67 00 38 eller ch@educationesbjerg.com

Seneste nyheder og pressedækning

Artikel

June 12, 2024

Nye veje til trivsel: E.1’s initiativ for studerendes velvære 

I løbet af de seneste uger har E.1 lanceret initiativet “Nye Veje til Trivsel”, der sigter mod at skabe ro, flow og fordybelse blandt studerende fra videregående uddannelser. 

Pressemeddelelse

June 11, 2024

Vi har brug for at uddanne flere læger lokalt, hvis ambitionerne om at styrke det nære sundhedsvæsen skal indfries

I dag har sundhedsstrukturkommissionen præsenteret sine anbefalinger til, hvordan man løser fremtidens udfordringer i sundhedsvæsnet og skaber et mere sammenhængende sundhedsvæsen med mindre ulighed og nære sundhedstilbud af høj kvalitet i hele landet.

Folkemøde

May 29, 2024

Velfærdsuddannelserne: Hvordan får vi flere unge med ombord?

Kom med til live studievejledning og debat om, hvordan vi får flere varme hænder nu og i fremtiden

De studerende på SDU fortæller om et nærværende studiemiljø til Mette Frederiksen
Pressemeddelelse

April 19, 2024

Psykologiuddannelsen kommer til Esbjerg i 2025

Nu er det officielt, at Syddansk Universitet fra sommeren 2025 starter en ny uddannelse i psykologi på campus i Esbjerg. Så nu skal der gøres klar, så 75 studerende kan starte op næste år. Det er et resultat af et stærkt samarbejde mellem Education Esbjerg og SDU og med stor opbakning fra Esbjerg Kommune, lokale fonde og erhvervslivet.