Pressemeddelelse

Vi har brug for at uddanne flere læger lokalt, hvis ambitionerne om at styrke det nære sundhedsvæsen skal indfries

June 11, 2024

I dag har sundhedsstrukturkommissionen præsenteret sine anbefalinger til, hvordan man løser fremtidens udfordringer i sundhedsvæsnet og skaber et mere sammenhængende sundhedsvæsen med mindre ulighed og nære sundhedstilbud af høj kvalitet i hele landet.

”Det er positivt, at sundhedsstrukturkommissionen betoner vigtigheden af gøre op med den helt grundlæggende udfordring, at mange praktiserende læger foretrækker at bo og arbejde der, hvor de uddanner sig. En fremtidig organisering af sundhedsvæsnet skal derfor understøttes af, at der åbnes flere uddannelsespladser uden for de store studiebyer. For vi har brug for, at alle borgere, uanset hvor de bor, kan tilbydes den nødvendige behandling”, siger Jesper Frost Rasmussen, borgmester i Esbjerg Kommune. 

Paradoksalt nok uddannes der i princippet nok alment praktiserende læger til at dække behovet i Danmark inden for rammerne af den nuværende struktur, men meget få af de læger, der uddannes i de store studiebyer, søger stillinger i andre dele af landet. Sidste år var fx 25 af 36 stillinger til hoveduddannelsesforløb ubesatte i Sydjylland, hvorimod samtlige 32 stillinger på Fyn og i Lillebæltsområdet var besatte.  

Kuren ligger lige for i Esbjerg 

I Sydvestjylland er det en kendt udfordring, at det kun er et fåtal af de unge, der tager en videregående uddannelse i de store studiebyer, som vender hjem igen. Derfor åbnede der i 2022 en ny kandidatuddannelse i medicin på Syddansk Universitet i Esbjerg, som fra dag ét var populær. Således søgte 1.332 om optagelse på de kun 30 studiepladser sidste år.  

”Det har været en meget positiv oplevelse at skabe en ny kandidatuddannelse i medicin i Esbjerg. Vi har tænkt i nye og innovative baner for at styrke praksisnærhed i uddannelsen. Konkret tilknyttes de studerende undervejs på studiet faste stamafdelinger på sygehuset. Stamafdelingskonceptet er et meget populært koncept, som vi meget gerne vil inddrage de lokale lægehuse i og omkring Esbjerg i. Det vil vi meget gerne bidrage til at skalere i andre dele af landet, hvor manglen på praktiserende læger også udfordrer det nære sundhedsvæsen,” siger konst. administrerende sygehusdirektør og lægelig direktør ved Esbjerg og Grindsted Sygehus Anna-Marie Bloch Münster. 

Udvidelse af medicinuddannelsen 

30 pladser årligt på en kandidatuddannelse er dog ikke nok til at imødekomme behovet i hele Sydjylland. Samtidig er der behov for at styrke de studerendes tilknytning til området allerede fra starten af studielivet.  

”I Education Esbjerg arbejder vi på at få udvidet optaget på kandidatuddannelsen i medicin i Esbjerg til i alt 50 pladser. Samtidig mener vi, at man bør oprette en bacheloruddannelse i medicin, så uddannelsen konsolideres som en fuld lægeuddannelse for hele regionen”, slutter Lone Saaby, direktør i Education Esbjerg.  

Artikel

June 12, 2024

Nye veje til trivsel: E.1’s initiativ for studerendes velvære 

I løbet af de seneste uger har E.1 lanceret initiativet “Nye Veje til Trivsel”, der sigter mod at skabe ro, flow og fordybelse blandt studerende fra videregående uddannelser. 

Pressemeddelelse

June 11, 2024

Vi har brug for at uddanne flere læger lokalt, hvis ambitionerne om at styrke det nære sundhedsvæsen skal indfries

I dag har sundhedsstrukturkommissionen præsenteret sine anbefalinger til, hvordan man løser fremtidens udfordringer i sundhedsvæsnet og skaber et mere sammenhængende sundhedsvæsen med mindre ulighed og nære sundhedstilbud af høj kvalitet i hele landet.

Folkemøde

May 29, 2024

Velfærdsuddannelserne: Hvordan får vi flere unge med ombord?

Kom med til live studievejledning og debat om, hvordan vi får flere varme hænder nu og i fremtiden

De studerende på SDU fortæller om et nærværende studiemiljø til Mette Frederiksen
Pressemeddelelse

April 19, 2024

Psykologiuddannelsen kommer til Esbjerg i 2025

Nu er det officielt, at Syddansk Universitet fra sommeren 2025 starter en ny uddannelse i psykologi på campus i Esbjerg. Så nu skal der gøres klar, så 75 studerende kan starte op næste år. Det er et resultat af et stærkt samarbejde mellem Education Esbjerg og SDU og med stor opbakning fra Esbjerg Kommune, lokale fonde og erhvervslivet.