Artikel

Esbjerg håber at regeringens udspil løser mangel på hænder og hoveder

Camilla Hansen
Kommunikationschef
March 2, 2023

Regeringen har i dag lanceret sit længe ventede uddannelsesudspil ”Forberedt til fremtiden”, der skal sikre bedre sammenhæng mellem alle uddannelsesniveauer, større uddannelsesudbud i hele landet og generelt videreudvikle et uddannelsessystem, der både gavner de studerende og erhvervslivets stigende behov for arbejdskraft.

Regeringen har i dag lanceret sit længe ventede uddannelsesudspil ”Forberedt til fremtiden”, der skal sikre bedre sammenhæng mellem alle uddannelsesniveauer, større uddannelsesudbud i hele landet og generelt videreudvikle et uddannelsessystem, der både gavner de studerende og erhvervslivets stigende behov for arbejdskraft.  

Det skaber forhåbninger i Esbjerg, hvor behovet for arbejdskraft allerede er for stort, og kun ser ud til at blive større.  

”Regeringens uddannelsesudspil har et grundlæggende fokus på at imødekomme det stigende behov for arbejdskraft. Det er rigtig godt! Det videre arbejde bør især have fokus de områder af landet, hvor behovet er størst. Det vil være et enormt vigtigt skridt i den rigtige retning, hvis vi skal sikre det stærkest mulige Danmark til fremtiden,” siger Henrik Uhd Christensen, bestyrelsesformand i Education Esbjerg. 

Han uddyber: “Vi skal have fokus på de områder, hvor behovet for højt specialiseret arbejdskraft er størst. Her er uddannelsessystemet afgørende for, at danske og udenlandske studerende kan dygtiggøre sig lokalt og skabe værdi, både for den grønne omstilling og de mange produktionsarbejdspladser i Vestdanmark.” 

Direktør i Education Esbjerg, Lone Saaby, glæder sig til dialog med politikerne om de udfordringer, som en reform bør løse – og ikke mindst udsigten til flere erhvervsrettede uddannelsesforløb samt flere internationale studerende. 

“Vi ser et konkret behov for arbejdskraft, bare indenfor det grønne område skal vi bruge 120.000 årsværk frem mod 2030, hvis vi skal leve op til de målsætninger, som Esbjerg Declaration forpligter os alle på. Dette kræver, at politikerne etablerer studiepladser nok for danske og internationale studerende, og samtidig sikrer virksomhedernes mulighed for at bidrage til erhvervsrettede uddannelsesforløb, som forbereder de studerende til fremtiden. Derfor har vi også stillet os til rådighed som testcase for de nye erhvervskandidatforløb som regeringen lægger op til at implementere”.

Pengene, der spares som følge af udspillet tilbageføres til uddannelserne, så der bliver brugt flere penge på timeundervisning, mindre hold og øget vejledning – også dette er Education Esbjerg direktør positiv overfor:

“Uddannelseskonceptet E.1 bygger netop på øget praktisk involvering og udvikling af den enkelte studerende. Det kræver at pengene følger med, og udsigten til at 600 millioner kroner bruges på at øge kvaliteten af uddannelserne passer os perfekt”.  

For yderligere informationer kan følgende kontaktes:

Henrik Uhd Christensen, Bestyrelsesformand Education Esbjerg & CEO VIKING Life-Saving Equipment:

Mail: huc@viking-life.com/ Mobil: +45 2542 8200

Lone Saaby, Direktør Education Esbjerg

Mail: lsa@educationesbjerg.com / Mobil: +45 4126 1748