Artikel

Godt at uddannelsesaftalen er landet – men der er stadig behov for flere uddannelser i Esbjerg

March 24, 2022
I Esbjerg er der glæde over aftalen om flere og bedre uddannelser i hele Danmark. Med aftalen vender regeringen og forligspartierne nu udviklingen, så der bliver flere videregående uddannelser uden for de store byer.

I Esbjerg er der glæde over aftalen om flere og bedre uddannelser i hele Danmark. Med aftalen vender regeringen og forligspartierne nu udviklingen, så der bliver flere videregående uddannelser uden for de store byer.

“I Education Esbjerg har vi ventet spændt på, at Christiansborgpolitikkerne gav hinanden håndslag på aftalen om flere uddannelser i hele landet. Nu er den her. Med aftalen er det cementeret, at ud over medicinuddannelsen åbner jura-uddannelsen også i Esbjerg. Uddannelserne Vej og Trafik og Idræt og sundhed er på listen over uddannelser, der er ambition om at flytte ud”, siger Henrik Uhd Christensen, bestyrelsesformand i Education Esbjerg og CEO i VIKING Life-Saving Equipment A/S.

Flere videregående uddannelser er meget vigtige for, at virksomhederne i Esbjerg og Sydvestjylland ikke skal mangle arbejdskraft.

“Det er vigtigt at suget mod, at uddannelserne flytter til de større byer, nu er vendt. Uden flere videregående uddannelser i Sydvestjylland er de unge tvunget til at flytte væk for at tage en videregående uddannelse. Som konsekvens har vi i virksomhederne udfordringer med at rekruttere højtkvalificeret arbejdskraft”, siger Henrik Uhd Christensen, bestyrelsesformand i Education Esbjerg og CEO i VIKING Life-Saving Equipment A/S.

Jurauddannelse i Esbjerg

Der er ros til, at aftalen giver bedre økonomiske vilkår til uddannelser uden for de største byer, og at parterne fandt flere midler i den sidste forhandlingsrunde Men aftalen kompenserer desværre slet ikke  tilstrækkeligt for merudgifterne. For det er dyrere at drive uddannelser uden for de store byer, og det er meget dyrt at åbne uddannelser et nyt sted.

“Højere takster til uddannelser uden for de største byer og decentrale tilskud er gode nyheder.  For i Esbjerg har vi ikke de kæmpestore hold på uddannelserne, som i København. Derfor er det dyrere for os at drive uddannelse end i de store byer. Det er aftalen med til at rette op på. Men aftalen kompenserer slet ikke tilstrækkeligt for den store udskrivning, det er at åbne nye uddannelser lokalt. De få midler til udflytning er en barriere for at åbne uddannelser lokalt og få dem til at lykkes”, siger Jesper Frost Rasmussen, borgmester i Esbjerg.

En anden torn i aftalen er, at det ikke som oprindeligt aftalt er 10 pct. af universitetspladserne, der flytter ud. Faktisk er det under 5%, der udflyttes. Det vil Esbjerg gøre noget ved. Derfor er samarbejde med universiteterne om at åbne flere uddannelser lokalt intensiveret.

“Planen på universitetsområdet flytter ikke i tilstrækkeligt omfang uddannelser ud. Den efterlader stadig Esbjerg med et udækket kompetence- og uddannelsesbehov, f.eks. inden for IT, psykologi og uddannelser til den grønne omstilling. Det gør vi noget ved. I Esbjerg intensiverer vi derfor dialogen med universiteterne om at åbne nye uddannelser udviklet i tæt samspil mellem universiteterne og det lokale erhvervsliv”, siger Jesper Frost Rasmussen, borgmester i Esbjerg.

“Planen på universitetsområdet flytter ikke i tilstrækkeligt omfang uddannelser ud. Den efterlader stadig Esbjerg med et udækket kompetence- og uddannelsesbehov, f.eks. inden for IT, psykologi og uddannelser til den grønne omstilling. Det gør vi noget ved. I Esbjerg intensiverer vi derfor dialogen med universiteterne om at åbne nye uddannelser udviklet i tæt samspil mellem universiteterne og det lokale erhvervsliv”, siger Jesper Frost Rasmussen, borgmester i Esbjerg.

Seneste nyheder og pressedækning

Artikel

June 12, 2024

Nye veje til trivsel: E.1’s initiativ for studerendes velvære 

I løbet af de seneste uger har E.1 lanceret initiativet “Nye Veje til Trivsel”, der sigter mod at skabe ro, flow og fordybelse blandt studerende fra videregående uddannelser. 

Pressemeddelelse

June 11, 2024

Vi har brug for at uddanne flere læger lokalt, hvis ambitionerne om at styrke det nære sundhedsvæsen skal indfries

I dag har sundhedsstrukturkommissionen præsenteret sine anbefalinger til, hvordan man løser fremtidens udfordringer i sundhedsvæsnet og skaber et mere sammenhængende sundhedsvæsen med mindre ulighed og nære sundhedstilbud af høj kvalitet i hele landet.

Folkemøde

May 29, 2024

Velfærdsuddannelserne: Hvordan får vi flere unge med ombord?

Kom med til live studievejledning og debat om, hvordan vi får flere varme hænder nu og i fremtiden

De studerende på SDU fortæller om et nærværende studiemiljø til Mette Frederiksen
Pressemeddelelse

April 19, 2024

Psykologiuddannelsen kommer til Esbjerg i 2025

Nu er det officielt, at Syddansk Universitet fra sommeren 2025 starter en ny uddannelse i psykologi på campus i Esbjerg. Så nu skal der gøres klar, så 75 studerende kan starte op næste år. Det er et resultat af et stærkt samarbejde mellem Education Esbjerg og SDU og med stor opbakning fra Esbjerg Kommune, lokale fonde og erhvervslivet.