Artikel

Hvorfor tager man det ikke skridtet videre – helt ud til erhvervslivet?

April 4, 2023

Der var fokus på de unge, og hvordan vi uddanner til fremtiden ved vores første årsmøde i Education Esbjerg onsdag 29. marts 2023.

Et højaktuelt emne i en tid med både politisk fokus på uddannelsesområdet med regeringens udspil til en kandidatreform og vores arbejde med at tiltrække nye og attraktive uddannelser til Esbjerg. Samme dag kunne vi nemlig også bringe den glædelige nyhed, at vi i fællesskab med SDU og lokale fonde har fundet midler til at udvikle og etablere en ny psykologiuddannelse i Esbjerg.

Årsmødet blev indledt med en hilsen fra uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund – se hele hilsenen her:

Hvad siger de unge, når det kommer til, hvordan vi uddanner til fremtiden?

Som en del af årsmødet havde vi inviteret fire unge til at debattere om, hvad vi skal fokusere på, når vi skal uddanne til fremtiden. Det kom der mange værdifulde bud på fra debattens deltagere; Nima Tisdall, medstifter af SAGA, Mathias Pedersen, stud.merc.jur, AU, Lærke Møller-Jensen, kommende jurastuderende i Esbjerg og Lisa Uldahl Lambek, medicinstuderende på SDU Esbjerg.

Nima Tisdall, medstifter af SAGA. Foto: Christer Holte

For Nima Tisdall, medstifter af SAGA, lagde vægt på, at fællesskabet er betydningsfuldt – og det er det, man arbejder for i Esbjerg. Det er vigtigt at skabe et fælles miljø, allerede når man som studerende starter på en uddannelse. Den sociale forbindelse er med til at øge trivslen og skabe det netværk, som er med til at gribe én, når det er svært. Og når det kommer til, hvordan vi uddanner til fremtiden siger hun:

“Mit råd til, hvordan vi uddanner til fremtiden, går på, at man skal inddrage de unge og lytte til os, men også være tålmodig med os – vi ved ikke alt endnu, vi har ikke prøvet alt det, I har prøvet, og har ikke den samme erfaring. Giv flyvehøjde til nogle af de idéer, vi kommer med midt i vores naivitet – for der kommer helt sikkert en masse brugbare idéer ud af ikke at vide alt”.

Nima Tisdall, Lisa Uldahl Lambek, Lærke Møller-Jensen, Mathias Pedersen og Lone Saaby. Foto: Christer Holte


For Lærke Møller-Jensen, piccoline ved Dahl Advokater i Esbjerg, går trivsel og et mindre studiemiljø hånd i hånd:
“Jeg har lagt mærke til, at der på jura i Esbjerg, hvor jeg søger ind, kun er 50 pladser. Det fungerer bedre for mig. I gymnasiet var jeg en del af en stor klasse, som jeg ikke fungerede i. Jeg er mere til det mindre miljø, hvor jeg kan få en stemme og have interaktion med min lærer”.

Og når vi spørger hende, hvad hun mener, der skal være i fokus, når vi skal uddanne til fremtiden, vil Lærke gerne forstærke noget af det som allerede er, og tage det et skridt videre:

“Vi skal tænke erhvervslivet ind tidligere i uddannelsen. Jeg synes, det er ærgerligt, at vi ikke tidligere samarbejder med arbejdsmarkedet. I folkeskolen er man ude på ungdomsuddannelserne, og i gymnasiet er man ude på en videregående uddannelse. Men hvorfor tager man ikke skridtet videre og kommer helt ud i erhvervslivet? Det kan både jeg og mine kammerater i gymnasiet nikke genkendende til. Jeg håber selv at kunne fortsætte ved Dahl, hvor jeg er piccoline i dag, så jeg kan få sparring til mine studier, opgaver og høre fra nogen med erfaring, om hvad de gjorde osv.

Lisa Uldahl Lambek studerer medicin på SDU Esbjerg. Foto: Christer Holte

Lisa Uldahl Lambek, studerer medicin på SDU Esbjerg – en uddannelse, som netop er meget praksisnær og skabt på nogle helt unikke rammer. Under debatten fremhævede Lisa, hvordan netop uddannelsens opbygning her i Esbjerg har haft positiv indvirkning på hendes trivsel og derved hendes læring:

“For mig er trivsel vigtigt, og her i Esbjerg har jeg fundet det på studiet. Vi er en klasse på 27, og det fællesskab vi har, har gjort en forskel for min trivsel og læring. Vi kender hinanden, vi står sammen, og vi hjælper hinanden – det kan noget. Derfor ser min trivsel og læringskurve helt anderledes ud, end den gjorde de første tre år på bacheloren”.

Lisa er under studiet i tæt kontakt med virkeligheden, og det mener hun er vejen frem, når der skal tænkes i, hvordan vi uddanner unge til fremtiden:

“Jeg har været rigtig glad for at være en del af en stamafdeling siden september, hvor jeg lærer at være læge og være i kontakt med mennesker, mens jeg har erfarne kollegaer ved siden af. Jeg lærer at indgå i et team, et fællesskab og i arbejdsgange som man jo, uanset hvad man studerer, vil møde efter endt studie. Derudover vil jeg også sige, at det er vigtigt at inddrage os, spørge hvad vi mangler, og imødekomme det, vi gerne vil”.

På årsmødet gav også Anna-Marie Bloch Münster, lægelig direktør på Esbjerg Sygehus et inspirerende indblik i, hvordan de har bygget medicinuddannelsen op, og hvordan hele tiden er et skridt foran for at sikre de bedste rammer for læring og trivsel blandt de studerende. Du kan se hendes oplæg i linket her, hvor du finder hele liveudsendelsen fra årsmødet.

Matias Pedersen, studerer cand.merc jur på Aarhus Universitet. Foto: Christer Holte.

Den sidste i ungepanelet Mathias Pedersen, som studerer cand.merc.jur på Aarhus Universitet, kom også med det budskab, at tætte relationer til erhvervslivet er en vigtig faktor, når unge skal rustes til at komme ud på arbejdsmarkedet:

“Det er, når man arbejder, man lærer. Det, at have et studierelevant arbejde, har lært mig en masse ting, jeg ikke lærer på skolebænken – derfor kan jeg godt lide tanken om at bringe studerende endnu mere ud i erhvervslivet. Man skal bare huske at forventningsafstemme, så der for den studerende er balance mellem studie og arbejde. Så hold en tæt dialog med virksomhederne og de studerende. Derudover vil jeg også nævne, at de virksomheder, som er synlige og i tæt samarbejde med de studerende, også har nemmere ved at rekruttere den arbejdskraft, de har brug for“:

Mads Fjord Jørgensen, Fagchef i DEA.
Foto: Christer Holte.

Hvilke kendsgerninger vil fortsat præge uddannelsessystemet i de kommende år?

Det havde Mads Fjord Jørgensen, fagchef i DEA, fokus på under sit oplæg, som var et ud af fire spændende oplæg under årsmødet. Herunder kan du se eller gense alle oplæg, hvor også Jesper Frost Rasmussen, borgmester i Esbjerg Kommune, Anna-Marie Bloch Münster, lægelig direktør Esbjerg på Sygehus og Jacob Blomgren, partner i Rud Pedersen Public Affairs via forskellige temaer kom ind på, hvordan vi uddanner til fremtiden, samt hvad der er af politiske og erhvervsmæssige muligheder og udfordringer i vores område.

Gode pointer at arbejde videre på sammen

Samlet set bød årsmødet på mange gode pointer at tage fat på og bruge i det videre arbejde med at sikre, at vi i Esbjerg uddanner til fremtiden. Vi er i Education Esbjerg allerede godt i gang med vores nye og ambitiøse uddannelseskoncept E.1. Med E.1 sætter vi netop de unges trivsel i centrum, hvor vi med stærke fællesskaber ønsker at skabe de bedste forudsætninger for læring og et godt studieliv. Dertil arbejder vi på skabe et tæt samarbejde med erhvervslivet, der smidiggør overgangen fra uddannelse til arbejdsmarked. Endelig er vi i færd med at opbygge en ny digital platform, der har til formål at understøtte læring og forbinde de studerende på kryds og tværs af uddannelsesinstitutioner. Alle de gode erfaringer fra E.1-konceptet bruger vi i arbejdet med at udvide udbuddet af attraktive uddannelser i Esbjerg, herunder med psykologiuddannelsen som nyeste skud på stammen.

I Education Esbjerg ser vi således frem til at fortsætte det gode samarbejde med uddannelsesinstitutioner, virksomheder og ikke mindst de unge mennesker, der altid bidrager med værdifulde perspektiver på uddannelse og studiemiljø.

Årsmøde
Årsmøde
Årsmøde
Årsmøde
Årsmøde
Årsmøde
Årsmøde
Årsmøde
Årsmøde i Education Esbjerg (Foto: Christer Holte).
Årsmøde i Education Esbjerg (Foto: Christer Holte).
Årsmøde i Education Esbjerg (Foto: Christer Holte).
Årsmøde i Education Esbjerg (Foto: Christer Holte).
Årsmøde i Education Esbjerg (Foto: Christer Holte).
Årsmøde i Education Esbjerg (Foto: Christer Holte).
Årsmøde i Education Esbjerg (Foto: Christer Holte).
Årsmøde i Education Esbjerg (Foto: Christer Holte).
Årsmøde i Education Esbjerg (Foto: Christer Holte).
Årsmøde i Education Esbjerg (Foto: Christer Holte).
Årsmøde i Education Esbjerg (Foto: Christer Holte).

Seneste nyheder og pressedækning

Artikel

June 12, 2024

Nye veje til trivsel: E.1’s initiativ for studerendes velvære 

I løbet af de seneste uger har E.1 lanceret initiativet “Nye Veje til Trivsel”, der sigter mod at skabe ro, flow og fordybelse blandt studerende fra videregående uddannelser. 

Pressemeddelelse

June 11, 2024

Vi har brug for at uddanne flere læger lokalt, hvis ambitionerne om at styrke det nære sundhedsvæsen skal indfries

I dag har sundhedsstrukturkommissionen præsenteret sine anbefalinger til, hvordan man løser fremtidens udfordringer i sundhedsvæsnet og skaber et mere sammenhængende sundhedsvæsen med mindre ulighed og nære sundhedstilbud af høj kvalitet i hele landet.

Folkemøde

May 29, 2024

Velfærdsuddannelserne: Hvordan får vi flere unge med ombord?

Kom med til live studievejledning og debat om, hvordan vi får flere varme hænder nu og i fremtiden

De studerende på SDU fortæller om et nærværende studiemiljø til Mette Frederiksen
Pressemeddelelse

April 19, 2024

Psykologiuddannelsen kommer til Esbjerg i 2025

Nu er det officielt, at Syddansk Universitet fra sommeren 2025 starter en ny uddannelse i psykologi på campus i Esbjerg. Så nu skal der gøres klar, så 75 studerende kan starte op næste år. Det er et resultat af et stærkt samarbejde mellem Education Esbjerg og SDU og med stor opbakning fra Esbjerg Kommune, lokale fonde og erhvervslivet.