Artikel

Oplev de mangfoldige facetter af lærerrollen – Et indblik i E.1 Inspirational talk på UC SYD

December 8, 2023

E.1 Inspirational Talk kastede denne gang lys over et spændende og ofte overset emne - de ni dimensioner af lærerrollen. Med et panel bestående af fire erfarne lærere, som hver har taget deres uddannelse i forskellige retninger, blev dette oplæg en uundværlig oplevelse for 90 lærerstuderende på UC SYD.

Panelet bestod af Regitse Egsggard Brosbøl, en lærer og teamkoordinator fra Agerbæk Skole, Julie Skals, en erhvervsplaymaker fra Esbjerg Kommune, Mikkel Ohrt Petersen, en survival instructor hos Mærsk, og Sebastian Schilling, en lærer fra Ølgod Efterskole​​. Disse paneldeltageres forskellige karriereveje illustrerede, hvordan en læreruddannelse kan anvendes i varierede arbejdssammenhænge.

De ni dimensioner af lærerrollen

Temaet for dagen var de ni dimensioner af lærerrollen. Disse dimensioner er afgørende for at forstå, hvordan en lærer kan tilpasse sig og trives i forskellige undervisnings- og arbejdsmiljøer:

  1. Læreren som didaktiker: Fokuserer på undervisningsplanlægning og -gennemførelse.
  2. Læreren som leder: Handler om at lede og styre læringsmiljøer.
  3. Læreren som fagperson: Omfatter dybdegående faglig viden og kompetence.
  4. Læreren som kulturskaber og kulturbærer: Inkluderer at skabe og opretholde en positiv kultur i uddannelsesmiljøer.
  5. Læreren som myndighedsperson: Involverer at være en autoritativ og respekteret figur.
  6. Læreren som samtalepartner og retoriker: Drejer sig om effektiv kommunikation og dialog.
  7. Læreren som undersøger og udvikler af praksis: Indebærer kontinuerlig forskning og udvikling inden for undervisningspraksis.
  8. Læreren som samarbejdspartner: Fokuserer på samarbejde med kolleger, forældre og samfundet.
  9. Læreren som relationsudvikler: Beskæftiger sig med at udvikle og vedligeholde relationer til elever og deres familier​​.

Mere end bare teori

Deltagerne blev ikke kun præsenteret for teoretiske aspekter af lærerrollen, men også inviteret til at deltage i refleksionsøvelser og summeøvelser, hvilket gjorde arrangementet interaktivt og personligt relevant. Dette skabte en atmosfære, hvor de studerende aktivt kunne reflektere over deres fremtidige karriere og de muligheder, der ligger i en læreruddannelse.

E.1 Inspirational Talk på UC SYD var måske en øjenåbner for de lærerstuderende? Det viste, at lærerprofessionen ikke kun er begrænset til klasselokalet, men tilbyder et spektrum af muligheder, hvor man kan anvende sin viden og sine færdigheder.

Julehygge

Arrangementet blev afsluttet med julehygge, en perfekt måde at runde en sådan inspirerende dag af på. Denne afslutning gav deltagerne en chance for at netværke, diskutere dagens oplæg og dele deres tanker og ideer med hinanden i en afslappet og hyggelig atmosfære.

Artikel

18.12.2023

E.1 Mentor Kickoff 2023: En bro mellem studier og karriere

I starten af november 2023 blev det fjerde E.1 Mentorprogram sat i gang. Dette initiativ, som bygger bro mellem Esbjergs videregående uddannelsesinstitutioner og erhvervslivet, tilbyder studerende vejledning i overgangen fra studieliv til arbejdsliv. Programmet matcher studerende med erfarne mentorer fra forskellige fagområder, og i år er intet mindre end 35 nye mentor-mentee par blevet dannet.

Artikel

June 12, 2024

Nye veje til trivsel: E.1’s initiativ for studerendes velvære 

I løbet af de seneste uger har E.1 lanceret initiativet “Nye Veje til Trivsel”, der sigter mod at skabe ro, flow og fordybelse blandt studerende fra videregående uddannelser. 

Pressemeddelelse

June 11, 2024

Vi har brug for at uddanne flere læger lokalt, hvis ambitionerne om at styrke det nære sundhedsvæsen skal indfries

I dag har sundhedsstrukturkommissionen præsenteret sine anbefalinger til, hvordan man løser fremtidens udfordringer i sundhedsvæsnet og skaber et mere sammenhængende sundhedsvæsen med mindre ulighed og nære sundhedstilbud af høj kvalitet i hele landet.

Folkemøde

May 29, 2024

Velfærdsuddannelserne: Hvordan får vi flere unge med ombord?

Kom med til live studievejledning og debat om, hvordan vi får flere varme hænder nu og i fremtiden

De studerende på SDU fortæller om et nærværende studiemiljø til Mette Frederiksen
Pressemeddelelse

April 19, 2024

Psykologiuddannelsen kommer til Esbjerg i 2025

Nu er det officielt, at Syddansk Universitet fra sommeren 2025 starter en ny uddannelse i psykologi på campus i Esbjerg. Så nu skal der gøres klar, så 75 studerende kan starte op næste år. Det er et resultat af et stærkt samarbejde mellem Education Esbjerg og SDU og med stor opbakning fra Esbjerg Kommune, lokale fonde og erhvervslivet.