Artikel

Politiske indsatser for flere studiepladser

December 21, 2023

Vores strategiske tiltag for at øge antallet af studiepladser og tiltrække internationale talenter til Sydvestjylland. Et dybdegående kig på vores samarbejde med uddannelsesinstitutioner og politikere for at forme fremtidens uddannelseslandskab.

Vi har i efteråret haft travlt med politisk interessevaretagelse. Målet har været at sikre flere studiepladser i Esbjerg, og behovet for at øge udbuddet af lokalt uddannet arbejdskraft er stort! Vi har i efteråret foretaget en analyse i samarbejde med Epinion, der viser massiv efterspørgsel efter arbejdskraft blandt virksomheder i Sydvestjylland, herunder særligt inden for IT og digitalisering.

Samtidig ved vi, at der er et stort potentiale i at få flere internationale studerende til Esbjerg, hvor der blandt andet er stor søgning mod de engelsksprogede IT-uddannelser på Erhvervsakademi SydVest.

Udfordringen består dog i, at der i regi af SU-aftalen fra 2021 er indført et loft på netop de engelsksprogede studiepladser, så EASV kun må optage 78 studerende.

Det står ikke mål med hverken de store ansøgertal til uddannelserne eller erhvervslivets efterspørgsel på arbejdskraft. Derfor arbejder Education Esbjerg i fællesskab med EASV på at afskaffe loftet på de engelsksprogede studiepladser.

Foretræde for Uddannelses- og Forskningsudvalget


Med det formål tog vi den 21. november til Christiansborg, hvor vi sammen med EASV og virksomheden Shoreline Wind deltog i et foretræde for Uddannelses- og Forskningsudvalget. Her redegjorde vi for den store efterspørgsel efter blandt andet IT-uddannede og leverede bud på løsningsforslag i forhold til at optage flere internationale studerende, som ordførerne tager med videre til de kommende politiske forhandlinger om en ny SU-reform.

Hvad er et foretræde?

Et foretræde på Christiansborg er en mulighed for organisationer, eksperter eller interessegrupper at præsentere deres synspunkter og anliggender direkte for medlemmerne af et specifikt parlamentarisk udvalg. Dette format tillader en direkte og konstruktiv dialog om specifikke politiske emner.

Varighed og format
Et typisk foretræde varer omkring 15 minutter, hvorved deputationen får en begrænset, men fokuseret tid til at fremlægge deres sag. Det inkluderer ofte en præsentation efterfulgt af en spørgerunde, hvor udvalgets medlemmer kan stille spørgsmål for yderligere at uddybe og forstå de fremførte argumenter og forslag.

Betydningen af et foretræde
Foretræde giver en unik platform for direkte indflydelse på politiske beslutninger og lovgivning. Ved at deltage i et foretræde har vi som organisation mulighed for at sætte fokus på specifikke udfordringer og muligheder, som kan forme lovgivningsmæssige tiltag og politiske prioriteringer.

Allerede ugen efter, den 28. november, deltog vi endnu engang i et foretræde for Uddannelses- og Forskningsudvalget – denne gang sammen med UC SYD og UdviklingsRåd Sønderjylland. Formålet var at sætte fokus på de økonomiske rammevilkår for UC SYD, der i særlig grad er udfordret af den demografiske udvikling med mindre årgange og derfor et faldende ansøgertal til professionsuddannelserne.

Foretrædet var en mulighed for at gøre opmærksom på vilkårene for de mindre campusser uden for de store uddannelsesbyer og et vigtigt input til de kommende forhandlinger om en reform af de velfærdsrettede professionsuddannelser i 2024. Samtidig arbejder vi videre med UC SYD om at skabe et attraktivt uddannelsesudbud, hvor blandt andet en revitaliseret udgave af læreruddannelsen er i støbeskeen.

I Education Esbjerg er vi glade for at kunne hjælpe med politisk sparring. Det er helt essentielt, at vi i fællesskab fortsætter det politiske interessevaretagelsesarbejde, hvis vi skal sikre grundlaget for flere uddannelsespladser og dermed flere studerende i Esbjerg.

Uddannelsespolitiske møde på Christiansborg

I kølvandet på de to foretræder organiserede vi den 6. december et omfattende uddannelsespolitisk møde på Christiansborg. Til mødet havde vi inviteret uddannelsesordførerne fra de forskellige partier samt folketingsmedlemmerne fra Sydjylland. Desuden deltog medlemsvirksomhederne fra Education Esbjerg og andre nøgleaktører inden for uddannelsesområdet, hvilket skabte en platform for vigtig dialog og samarbejde

På mødet præsenterede vi blandt andet de nyeste indsigter fra vores Epinion-analyse om rekrutteringsudfordringerne og drøftede mulighederne for både flere internationale studerende, vilkårene for professionshøjskolerne samt nye erhvervskandidatuddannelser.

Allerede dagen efter mødet på Christiansborg stillede Lotte Rod (RV) to §20-spørgsmål til Uddannelses- og Forskningsministeren om de fremlagte problemstillinger. Derudover var der på mødet bred enighed om at bevare den tætte kontakt mellem politikere, uddannelsesinstitutioner og erhvervslivet, så vi kan arbejde mod vores fælles interesser om også fremadrettet at skabe rammerne for et stærkt uddannelsesudbud i Sydvestjylland.

Vi ser derfor frem til at fortsætte det politiske interessevaretagelsesarbejde i det kommende år.

Artikel

12.07.2023

Public Affairs: Et usynligt arbejde, der skaber synlige resultater

Public affairs lyder mest af alt som titlen på en actionfilm fra 90’erne. Men realiteten er en anden, og navnet refererer oftest til aktiviteter og strategier, der involverer en organisation eller enkeltperson i at opbygge og vedligeholde relationer med offentlige myndigheder, politikere, beslutningstagere og andre interessenter inden for den offentlige sektor.

De studerende på SDU fortæller om et nærværende studiemiljø til Mette Frederiksen
Pressemeddelelse

April 19, 2024

Psykologiuddannelsen kommer til Esbjerg i 2025

Nu er det officielt, at Syddansk Universitet fra sommeren 2025 starter en ny uddannelse i psykologi på campus i Esbjerg. Så nu skal der gøres klar, så 75 studerende kan starte op næste år. Det er et resultat af et stærkt samarbejde mellem Education Esbjerg og SDU og med stor opbakning fra Esbjerg Kommune, lokale fonde og erhvervslivet.

Artikel

April 17, 2024

Ændringer i Education Esbjergs vedtægter

Her kommer en kort opdatering på de seneste ændringer, vi har foretaget i vores vedtægter, som vil blev præsenteret og godkendt på generalforsamlingen 15. april 2024

Pressemeddelelse

April 16, 2024

Ny formand og tre nye bestyrelsesmedlemmer i Education Esbjerg bestyrelse

På Education Esbjergs generalforsamling, der blev afholdt 15. april 2024, blev der valgt tre nye virksomhedsrepræsentanter ind i bestyrelsen. På det efterfølgende konstituerende bestyrelsesmøde blev Advokat og Partner Peter Kirk Larsen valgt som ny bestyrelsesformand.

Pressemeddelelse

March 19, 2024

Blandede bolcher i kvote 2-ansøgertallet til Esbjerg

I fredags udløb fristen for at søge ind på en videregående uddannelse via kvote 2, hvor studerende kan blive optaget på baggrund af en samlet vurdering af deres kvalifikationer. Sammenlignet med 2023 er der i år et lille fald på 6 pct. i antallet af førsteprioritetsansøgere til de videregående uddannelser i Esbjerg.