Artikel

Public Affairs: Et usynligt arbejde, der skaber synlige resultater

July 12, 2023

Public affairs lyder mest af alt som titlen på en actionfilm fra 90’erne. Men realiteten er en anden, og navnet refererer oftest til aktiviteter og strategier, der involverer en organisation eller enkeltperson i at opbygge og vedligeholde relationer med offentlige myndigheder, politikere, beslutningstagere og andre interessenter inden for den offentlige sektor.

Når vi arbejder med public affairs er det for at påvirke politiske beslutninger til fordel for hele Esbjerg områdets interesser og mål på unge og uddannelsesområdet. Arbejdet involverer forskellige former for aktiviteter, herunder politiske møder, stakeholder engagement, kommunikationsarbejde, politiske analyser og deltagelse i høringer og konsultationer. Organisationer, private virksomheder, nonprofitorganisationer og interessegrupper bruger public affairs til at sikre, at deres perspektiver og interesser bliver hørt og taget i betragtning af beslutningstagere og politiske aktører.

Det er lige netop derfor, at vi i Education Esbjerg arbejder med public affairs. Et godt eksempel på public affairs arbejde herfra er aktiviteterne op til den nye uddannelsesreform.

TEST

Stærke syddanske stemmer på Christiansborg

Den 27. juni præsenterede regeringen sammen med en række forligspartier en rammeaftale for den længe ventede uddannelsesreform, der skal tegne fremtidens uddannelsesveje på universiteterne.

Reformen indeholder en række elementer, hvoraf det mest omtalte er de nye 1¼-årige kandidatuddannelser, der fremover skal udgøre 10 pct. af kandidatuddannelserne. Reformen indeholder dog også ambitionerne om en markant udvidelse af den eksisterende erhvervskandidatordning, der skal udgøre 20 pct. af kandidatuddannelserne, samt ønsket om at åbne op for flere internationale studerende.

Både erhvervskandidaterne og ambitionerne om tiltrækning af flere internationale studerende er meget interessante set med Esbjerg-øjne. Og det er da heller ingen hemmelighed, at vi netop har arbejdet intenst for at sætte et aftryk på uddannelsesreformen, der tilgodeser behovene i Sydvestjylland for flere uddannelser og mere arbejdskraft til virksomhederne. Sammen med stærke syddanske stemmer på Christiansborg har vi derfor arbejdet på få fremhævet behovet for en geografisk balance i uddannelsesudbuddet, så vi sikrer et bredt udbud af uddannelser i hele landet.

Artikel

11.07.2023

Education Esbjerg på Folkemødet: Trivsel i fokus for fremtidens uddannelser

Fredag 16. juni 2023 afholdt vi vores eget event på Folkemødet med overskriften ”Trivsel ind i uddannelserne! 3 bud på hvordan”. Her satte vi fokus på ét af de temaer, der er helt centrale for Education Esbjerg og en integreret del af vores E.1-uddannelseskoncept: De studerendes trivsel!

Erhvervskandidatuddannelserne rummer store perspektiver for Esbjerg

Særligt erhvervskandidatuddannelserne rummer store perspektiver for Esbjerg. Ordningen blev oprindeligt oprettet som et forsøg i 2017 og er bygget op som et deltidsstudie, hvor den studerende samtidig er ansat i en offentlig eller privat virksomhed. Og i Esbjerg har vi flere virksomheder, der ser gode muligheder i fremtidige erhvervskandidater. I reformaftalen er det lagt op til, at der skal udvikles en ny og mere fleksibel model for erhvervskandidatuddannelserne, der i endnu højere grad kan gøre dem attraktive for både virksomheder og studerende. Det arbejde vil vi meget gerne bidrage til bl.a. med inspiration fra vores E.1-uddannelseskoncept, hvor praksisnærhed og fleksible læringsforløb er centrale elementer.

Artikel

27.06.2023

Stor efterspørgsel på erhvervskandidater i Esbjerg

Den nye reformaftale om universitetsuddannelserne lægger op til en væsentlig udvidelse af erhvervskandidatordningen og rummer derfor et stort potentiale for at adressere udfordringerne med mangel på kvalificeret arbejdskraft. 

Gode rammevilkår for at udbyde uddannelser

For at opnå vores ambitioner om at gøre Esbjerg til en attraktiv og innovativ uddannelsesby, hvor flere unge ønsker at bosætte sig og studere, er det helt afgørende, at vi kan skabe de bedst mulige rammevilkår for at udbyde videregående uddannelser i Esbjerg.

Netop gode rammevilkår er en forudsætning, hvis vi fortsat ønsker et attraktivt uddannelsesudbud i Esbjerg. Alt andet lige er det dyrere at drive uddannelser i Esbjerg sammenlignet med de store studiebyer, da holdstørrelserne er mindre. Det udfordrer uddannelsesinstitutionerne, der typisk modtager deres bevillinger baseret på antallet af studerende.

I samarbejde med uddannelsesinstitutionerne arbejder vi derfor løbende med forskellige politiske forslag, der fx har til formål at forbedre de økonomiske rammevilkår eller at udfordre dimensioneringsreglerne, der sætter begrænsninger på, hvor mange studerende, vi må optage. Det sidste vil give os bedre mulighed for at uddanne flere internationale studerende, der udgør en vigtig kilde til arbejdskraft for virksomhederne.

I praksis består Education Esbjergs public affairs-arbejde af mange forskellige aktiviteter, herunder at synliggøre Esbjerg i lokale og nationale medier med henblik på at kunne påvirke de politiske dagsordener. Et godt eksempel på dette ses på billedet nedenfor. Matej Mazur bliver her interviewet af TVsyd. Tv-Indslaget handler om problematikken med dimensioneringen af engelsksprogede uddannelser på EASV, og er kommet i stand på grund af Education Esbjergs presseindsats.

Matej Mazur bliver her interviewet af TVsyd. Tv-Indslaget fra TVsyd handler om dimensioneringen af engelsksprogede uddannelser på EASV, og kommet i stand på grund af Education Esbjerg presseindsats.

Samtidig arbejder vi også med analyser af arbejdskraftmangel og fremtidens kompetencebehov blandt virksomhederne, der har til formål at kvalificere politiske beslutningsprocesser og bidrage til at forme det fremtidige uddannelsesudbud i Esbjerg.

Helt afgørende for vores public affairs-arbejde er at skabe et godt netværk blandt beslutningstagere og andre vigtige interessenter på uddannelsesområdet. Og netop derfor deltog Education Esbjerg på folkemødet på Bornholm, der er Danmarks største politiske debatforum. Her synliggjorde vi os som en markant stemme på uddannelsesområdet og styrkede vores relationer til centrale aktører på området. Det er det netværk og de relationer, der er medvirkende til, at Education Esbjerg er i stand til at sætte et aftryk på uddannelsesreformen til gavn for Esbjerg og Sydvestjylland.

Nyheder

Læs de seneste nyheder lige her!

Artikel

April 17, 2024

Ændringer i Education Esbjergs vedtægter

Her kommer en kort opdatering på de seneste ændringer, vi har foretaget i vores vedtægter, som vil blev præsenteret og godkendt på generalforsamlingen 15. april 2024

Pressemeddelelse

April 16, 2024

Ny formand og tre nye bestyrelsesmedlemmer i Education Esbjerg bestyrelse

På Education Esbjergs generalforsamling, der blev afholdt 15. april 2024, blev der valgt tre nye virksomhedsrepræsentanter ind i bestyrelsen. På det efterfølgende konstituerende bestyrelsesmøde blev Advokat og Partner Peter Kirk Larsen valgt som ny bestyrelsesformand.

Pressemeddelelse

March 19, 2024

Blandede bolcher i kvote 2-ansøgertallet til Esbjerg

I fredags udløb fristen for at søge ind på en videregående uddannelse via kvote 2, hvor studerende kan blive optaget på baggrund af en samlet vurdering af deres kvalifikationer. Sammenlignet med 2023 er der i år et lille fald på 6 pct. i antallet af førsteprioritetsansøgere til de videregående uddannelser i Esbjerg.

Artikel

February 7, 2024

Når man lytter, sker der noget magisk 

Hvordan bygger vi en digital platform, som både studerende, virksomheder og uddannelsesinstitutioner finder brugbar? Læs med i indlægget og bliv klogere på, hvad der sker, når man lytter.